KORT OM VÅR FÖRENING

Blomsterfonden var det första namnet på föreningen med det huvudsakliga syftet att hedra avliden medlem med blommor vid dennes begravning. Därefter ändrades namnet till Poliskårens Pensionärers Kranskassa och sedan slutligen 1980 döptes till nuvarande namnet.   

Föreningen har på sitt program många uppskattade aktiviteter, som styrelsen hoppas, att medlemmarna kan deltaga i.

HEMSIDANS FUNKTION

Hemsidan är till för, att från styrelse och ansvariga

funktionärer, informera om föreningens verksamhet.

AKTUELLT

OBS! NYTT under avlidna!

              Tisdagsvandringar            

Den 7/5 samlas vi kl. 9.00 på

Dumme mosse,

norra parkering Sandseryd

Välkomna!


Ansvarig: Bengt Hultqvist, 0735-66 18 40


FRÅN STYRELSEN

VÅRRESAN DEN 15 MAJ

Anmälningstiden har utgått!

Samling p-plats Hovslätts idrottsplats

kl. 8.15

VÄLKOMNA!


Kostnad 650:-/p. p.  senast 30/4 till Bankgiro 222-9615


OBS! medtag kontanter till lotteriet

____________________________________________________________________________________________________________________

Angående hemsidans innehåll:

 

Inget av materialet, såväl text som bilder, som finns på hemsidan får publiceras/användas utan tillåtelse av föreningens styrelse. Vid eventuell tillåtelse ska källa till materialet anges. /STYRELSEN

Under Arkiv finns boken

"Jönköpingspolisens historia" publicerad! (2020-06-08)