KORT OM VÅR FÖRENING

Blomsterfonden var det första namnet på föreningen med det huvudsakliga syftet att hedra avliden medlem med blommor vid dennes begravning. Därefter ändrades namnet till Poliskårens Pensionärers Kranskassa och sedan slutligen 1980 döptes till nuvarande namnet.   

Föreningen har på sitt program många uppskattade aktiviteter, som styrelsen hoppas, att medlemmarna kan deltaga i.

HEMSIDANS FUNKTION

Hemsidan är till för, att från styrelse och ansvariga

funktionärer, informera om föreningens verksamhet.

AKTUELLT

Välkomna

till Adventsgudstjänst den 27/11 kl 11.00

på Frälsningsarmén i Jönköping

Musikkåren och Kören medverkar


Efter gudstjänsten serveras fika

i Williams Hörna

TACK


Till Jan Arvidssons alla kollegor,

arbetskamrater och vänner!

 

Vår familj säger STORT TACK till alla er som kontaktade Janne på något sätt under hans sjukdomstid ,det var mycket uppskattat.

Vi vill också säga TACK till er som var med oss i Bråneryds kapell, under urnsättningen och i IKHP-stugan.

Allt enligt Jannes önskemål.

TACK alla ni som bidragit till mer medi-cinsk forskning och till hans HFF, som han har varit med i nästan hela sitt liv...

 

Tack för alla kramar jag fått.....

Monika

Thomas med familj

Åsa med familj 

 

FRÅN STYRELSEN

Angående hemsidans innehåll:

 

Inget av materialet, såväl text som bilder, som finns på hemsidan får publiceras/användas utan tillåtelse av föreningens styrelse. Vid eventuell tillåtelse ska källa till materialet anges. /STYRELSEN

Under Arkiv finns boken

"Jönköpingspolisens historia" publicerad! (2020-06-08)