KORT OM VÅR FÖRENING

Blomsterfonden var det första namnet på föreningen med det huvudsakliga syftet att hedra avliden medlem med blommor vid dennes begravning. Därefter ändrades namnet till Poliskårens Pensionärers Kranskassa och sedan slutligen 1980 döptes till nuvarande namnet.   

Föreningen har på sitt program många uppskattade aktiviteter, som styrelsen hoppas, att medlemmarna kan deltaga i.

HEMSIDANS FUNKTION

Hemsidan är till för, att från styrelse och ansvariga

funktionärer, informera om föreningens verksamhet.

FRÅN STYRELSEN

VÄLKOMMEN

PÅ HÖSTRESA DEN 22/9-21


Samling kl. 8.15 vid Hovslätts Idrottsplats!


OBS! Anmälan senast den 19/9 till

Göran Nilsson tfn 070-567 03 73 eller Bengt Hultqvist 073-566 18 40

AKTUELLT

Vandring den 21/9-21

Välkomna!


Samling kl. 9.00 vid parkering söder om Tabergs station


Ansvar: Bo Bertilsson, tfn 072-570 63 44.

ÖVRIGT

Angående hemsidans innehåll:

 

Inget av materialet, såväl text som bilder, som finns på hemsidan får publiceras/användas utan tillåtelse av föreningens styrelse. Vid eventuell tillåtelse ska källa till materialet anges. /STYRELSEN

Under Arkiv finns boken

"Jönköpingspolisens historia" publicerad! (2020-06-08)