KORT OM VÅR FÖRENING

Blomsterfonden var det första namnet på föreningen med det huvudsakliga syftet att hedra avliden medlem med blommor vid dennes begravning. Därefter ändrades namnet till Poliskårens Pensionärers Kranskassa och sedan slutligen 1980 döptes till nuvarande namnet.   

Föreningen har på sitt program många uppskattade aktiviteter, som styrelsen hoppas, att medlemmarna kan deltaga i.

HEMSIDANS FUNKTION

Hemsidan är till för, att från styrelse och ansvariga

funktionärer, informera om föreningens verksamhet.

AKTUELLT

Tisdagsvandring den 4 oktober

Samling kl. 9.00 vid södra parkeringen

ICA-Maxi för samåkning till Mullsjö.

Alf möter upp på Pingstkyrkans parkering, Järnvägsgatan 15, Mullsjö.

Fika gör vi på Kyrkans Hus,

betalas kontant eller med swish.


Välkomna!

Ansvar: Alf Gustavsson, tfn 0709-70 52 63

FRÅN STYRELSEN

OBS! Nytt datum för Lunchträffen i november, Ska vara 11/11

Se aktivitetskalendern!

Angående hemsidans innehåll:

 

Inget av materialet, såväl text som bilder, som finns på hemsidan får publiceras/användas utan tillåtelse av föreningens styrelse. Vid eventuell tillåtelse ska källa till materialet anges. /STYRELSEN

Under Arkiv finns boken

"Jönköpingspolisens historia" publicerad! (2020-06-08)