KORT OM VÅR FÖRENING

Blomsterfonden var det första namnet på föreningen med det huvudsakliga syftet att hedra avliden medlem med blommor vid dennes begravning. Därefter ändrades namnet till Poliskårens Pensionärers Kranskassa och sedan slutligen 1980 döptes till nuvarande namnet.   

Föreningen har på sitt program många uppskattade aktiviteter, som styrelsen hoppas, att medlemmarna kan deltaga i.

HEMSIDANS FUNKTION

Hemsidan är till för, att från styrelse och ansvariga

funktionärer, informera om föreningens verksamhet.

AKTUELLT

Välkommen till 1:a Adventsgudstjänst i Kristine kyrka kl. 11.00

Efter Gudstjänsten serveras

Kaffe med peppakaka

FRÅN STYRELSEN

JULBORD 2023

Välkomna den 8/12 kl. 13.00

till Lindgården


Kostnad: 190 kr/person

Sista anmälan till Uno Fredriksson

Tfn 0705-63 70 38

Senast den 4/12

NATUREN I HÖSTSKRUD

____________________________________________________________________________________________________________________

Angående hemsidans innehåll:

 

Inget av materialet, såväl text som bilder, som finns på hemsidan får publiceras/användas utan tillåtelse av föreningens styrelse. Vid eventuell tillåtelse ska källa till materialet anges. /STYRELSEN

Under Arkiv finns boken

"Jönköpingspolisens historia" publicerad! (2020-06-08)