KORT OM VÅR FÖRENING

Blomsterfonden var det första namnet på föreningen med det huvudsakliga syftet att hedra avliden medlem med blommor vid dennes begravning. Därefter ändrades namnet till Poliskårens Pensionärers Kranskassa och sedan slutligen 1980 döptes till nuvarande namnet.   

Föreningen har på sitt program många uppskattade aktiviteter, som styrelsen hoppas, att medlemmarna kan deltaga i.

HEMSIDANS FUNKTION

Hemsidan är till för, att från styrelse och ansvariga

funktionärer, informera om föreningens verksamhet.

AKTUELLT

Välkomna till Lunchträff på 

Lindgården den 6/10, kl 14.00


Gäst: Torgny "Tojje" Wirén

"Att leva medan tiden går"


Lunch serveras från kl. 13.00

Välkomna 
Tisdagen den 3/10  

Samling: KL. 9.00 Barnarps idrottplats

 

Uno Fredriksson, tfn  0705-63 70 38

FRÅN STYRELSEN

Angående hemsidans innehåll:

 

Inget av materialet, såväl text som bilder, som finns på hemsidan får publiceras/användas utan tillåtelse av föreningens styrelse. Vid eventuell tillåtelse ska källa till materialet anges. /STYRELSEN

Under Arkiv finns boken

"Jönköpingspolisens historia" publicerad! (2020-06-08)