KORT OM VÅR FÖRENING

Blomsterfonden var det första namnet på föreningen med det huvudsakliga syftet att hedra avliden medlem med blommor vid dennes begravning. Därefter ändrades namnet till Poliskårens Pensionärers Kranskassa och sedan slutligen 1980 döptes till nuvarande namnet.   

Föreningen har på sitt program många uppskattade aktiviteter, som styrelsen hoppas, att medlemmarna kan deltaga i.

HEMSIDANS FUNKTION

Hemsidan är till för, att från styrelse och ansvariga

funktionärer, informera om föreningens verksamhet.

AKTUELLT

FRÅN STYRELSEN

2021-09-26 Ordförande har ordet

 se under flik Föreningen

Vandring den 26/10-21

Samling kl 09.00

på parkeringen vid Pingstkyrkan,

Järnvägsgatan i Mullsjö 

(Lätt vandring i Mullsjö tätort.

Fika utomhus vid Margrete Park.)

 

Välkomna!


Ansvariga: Alf Gustavson 0709-70 52 63

          Magnus Wennblom 0703-23 07 54

ÖVRIGT

Angående hemsidans innehåll:

 

Inget av materialet, såväl text som bilder, som finns på hemsidan får publiceras/användas utan tillåtelse av föreningens styrelse. Vid eventuell tillåtelse ska källa till materialet anges. /STYRELSEN

Under Arkiv finns boken

"Jönköpingspolisens historia" publicerad! (2020-06-08)