2018

Adventsgudstjänst 2018 i Bankeryds kyrka


Så stod prästen i predikstolen och skramlade med en stor nyckelknippa. Det var så Karin Grännö-Engqvist började sin predika utifrån alla nycklar vi bär med oss.
En del passar till våra lås, en del inte. Vi behöver så många nycklar och koder för att klara våra liv men den viktigaste nyckeln är den, som skapar ett liv med Gud.
Vi var knappt femton medlemmar, som lyssnade till hennes härliga predikan i Bankeryds kyrka.

I gudstjänsten tjänstgjorde även Tomas Palmgren.
Gudstjänsten var fylld av adventsmusik, både de traditionella psalmerna som församlingen sjöng men också vackert framförd körsång under ledning av Ann Rudåker-Thorell.

Magnus Jonsson medverkade på trumpet och organist och ackompanjatör var Gunilla Hammarlund.

Gudstjänsten avslutades med att kören sjöng Otto Olssons "Advent". Så fint.
Efteråt hälsades vi välkomna av Klas-Peter Sunesson till Hembygdsgården. Där drack vi kaffe och åt goda lussekatter, som hans fru bakat.

Text och bild: Ingrid Grubbström

2017

Adventsgudstjänst i Huskvarna kyrka

Om någon frågar dig vilket djur du ser dig som, så säger du säkert inte en åsna. Vi vill alla vara stora, starka djur, kanske en tiger eller en örn.
Det var prästen i Huskvarna kyrka, Dennis Hagberg, som ställde frågan i predikan på första advent. Han utgick från åsnan som Jesus red in på i Jerusalem. Varför just en åsna? Varför inte en ståtlig häst? Men efter en stunds resonerande, så kom vi fram till att det var fint att vara en åsna.
Den är arbetsam, idog och envis och det är goda egenskaper i livet. Kanske stämde det in på alla pensionerade poliser, som samlats för att fira det nya kyrkoåret.

Vi var 30 medlemmar, som mött upp i kyrkan och fick sjunga ut i de härliga psalmerna ”Bereden väg för herran”, ”Hosianna” och ”Gå Sion din konung att möta”.
En väldigt liten barnkör och en betydligt större ungdomskör sjöng. Och jag var imponerad av kyrkokören på 10 personer, som sjöng så bra.
Efteråt blev det kaffe i församlingsgården. Inte bara lussekatter och kaka, utan även skinksmörgås och ostsmörgås. Där fanns loppis och försäljning av bröd och så kunde vi köpa lotter. Några av våra medlemmar fick ta hem en vinst.

Text och bild: Ingrid Grubbström

2016

Adventsgudstjänst i Ljungarums kyrka

Advent – adventus – domini – som betyder Herrens ankomst och som är den inledande perioden i vårt kyrkoår firade vi i Ljungarums kyrka. Det var en solig, vacker söndag, men otroligt blåsig. Kyrkan var fullsatt redan en kvart innan gudstjänsten började. Kanske bidrog den stora barnkören till att så många kom. Det blev en varm och trivsam gemenskap för både kropp och själ.

Cecilia Sjöberg ledde gudstjänsten tillsammans med Jin Berglund-Grennhag. Predikan blev mycket annorlunda, när Cecilia intervjuade åsnan, gestaltad av Jin, som Jesus red in på i Jerusalem. Och så var det all musik som barn och vuxna framförde. Underbart!

Körledaren och organisten Maria Svaninger Anefur fick verkligen alla körsångare att göra sitt bästa. Hennes glädje smittade av sig. Fredrik Wiklund bidrog med sitt trombonspel.

Efteråt drack vi kaffe i St Olofs-gården tillsammans med övriga kyrkobesökare. I år var vi få – bara 13 medlemmar.


Text och bild: Ingrid Grubbström

2015
Adventsgudstjänst i Lekeryds kyrka

Söndagen den 29 november var i år första Advent och föreningsmedlemmarna ställde kosan mot Lekeryds kyrka. Ditfärden gick i regnets tecken och tre graders värme. I Lekeryd var det endast två grader!
Inne i kyrkan var det i stället varmt och välkomnande. Kyrkan blev, innan det var dags för gudstjänst kl. 11.00, helt fullsatt! Två kyrkokörer sjöng för församlingen, nämligen Lekeryds och Svarttorp/Järsnäs körer. De sjöng alla de sånger som hör denna högtid till, därtill spelades det orgelmusik med mycket trumpetinslag.
Själva gudstjänsten ledde kyrkoherden Conny Engqvist och komminister Karin Grännö tillsammans.
Efter akten bjöds det på kyrkkaffe i församlingshemmet. Efter en stunds samkväm begav vi oss hemåt i bättre väder än när vi kom, solen tittade fram.
I år kom det fler medlemmar än förra året, nämligen drygt 30. /Bruno


Lekeryds kyrka är en romansk vitputsad kyrkobyggnad med metertjocka murar. Den består av långhus täckt med sadeltak, kor och korabsid med arkadbågar i öster samt torn i väster.

Lekeryds stenkyrka härrör från 1100-talet. Den byggdes i romansk stil med långhus och ett lägre och smalare kor försett med en halvrund absid. Kyrkan saknade torn. Dopfunten är från kyrkans äldsta tid och likaså den järnbeslagna ekdörren som nu leder in i sakristian. Inte mycket känt om kyrkans historia under de första århundradena, men under 1200-talet försågs den med ett triumfkrucifix och på 1400-talet skaffade man ett mariaskåp.
År 1527 återinvigdes kyrkan av biskop Hans Brask i Linköping; Lekeryd hörde på den tiden till Linköpings stift. Det fanns fem altaren: Högaltaret hade erhållit ett stort nordtyskt altarskåp. Övriga altaren var helgade åt Sankt Ciriacus, som var kyrkans skyddshelgon, jungfru Maria, Sankt Olof respektive den heliga Anna.
Under 1640-talet fick kyrkan en snidad predikstol. År 1758 installerades den första piporgeln, 1764 skänktes en altaruppsats, som ersatte altarskåpet, och 1782 tillkom takmålningar visande små änglar svävande på himlavalvet. År 1877 rensades kyrkan på allt som påminde om den romersk-katolska tiden. Åren 1922 och 1952 renoverades kyrkan, varvid sådant som gick att återställa restaurerades.

2014

Adventsgudstjänst i Nykyrka intill Mullsjö


Söndagen den 30 november 2014 inföll första Advent. Vår förening hade i år vänt kosan till Skara Stift och Nykyrka kyrka i Mullsjö. Där hälsades våra c:a 20 medlemmar välkomna av prästen Torbjörn Andersson som höll i adventsgudstjänsten. Kyrkan var nästan fullsatt, men plats för oss hade reserverats. Det var en mycket ljus andakt, med mycket sång och musik, bland annat sjöng Birgit Bäckströms (Magnus W) dotter solo på ett fantastiskt sätt!
Efter gudstjänsten hade Magnus ordnat så att vi serverades adventskaffe i en sidobyggnad som kyrkan disponerade. Vi umgicks under kaffestunden med varandra i en trivsam atmosfär. Ordföranden Bruno Ödman tackade Magnus för arrangemanget och önskade medlemmarna en GOD JUL!

Efter avslutning återvände de flesta mot Jönköping på den torra och snöfria vägen. Några medlemmar stannade i Mullsjö där de har sin hemvist. /Bruno Ödman

Nykyrka kyrka från förra sekelskiftet har en annorlunda arkitektur i trä. Dåtidens smeder på Ryfors bruk har bidragit med mycket utsmyckning.
Kyrkan byggdes år 1887 efter ett förslag från bröderna Sager på Ryfors bruk. Den fick ersätta den allra första kyrkan i församlingen, byggd 1656, som då var i stort behov av renovering men i stället fick rivas. Den nya träkyrkan ritades av Ernst Jacobsson och är i fornnordisk stil med mörk exteriörfärg.
Invändigt
Bland inventarierna som bevarats från den gamla 1600-talskyrkan finns bland annat en ljusängel och ett timglas. Dopfunten är tillverkad av smeder på Ryfors bruk, liksom många ljusstakar och kandelabrar.
Två kyrkogårdar
På kyrkogården runt kyrkan kan man bland annat se den stora Sagerska gravplatsen och ett flertal vackert utsmyckade gravkors i smide till minne av avlidna Ryforssmeder. Det finns också en nyare kyrkogård mitt emot kyrkan. /Magnus Wennblom

2013
Adventsgudstjänst i Skärstad kyrka.


Den första Advent inföll i år söndagen den 1 december och adventsgudstjänsten avhölls kl. 10.00 i Skärstad kyrka, där kyrkoherden, Marie-Louise Hagberg, hälsade alla välkomna. Hon riktade ett särskilt välkommen till de c:a 40 medlemmarna i vår pensionärsförening, som hörsammat kallelsen. Vi möttes i kyrkdörren av kollegan Carl-Johan Ekström som denna dag var kyrkvärd! Vi fick tillsammans uppleva en högtidlig adventsgudstjänst som var fylld av sång och musik. Både barn och ungdomskör samt ordinarie kyrkokör framträdde. Därtill fick vi avnjuta musik av såväl piano, trumpet som orgelframträdande.
Efter högtiden i kyrkan var det dags för kyrkkaffe i församlingsgården. Här mötte ett 30-tal av våra medlemmar upp för en trevlig samvaro. Vi lät oss väl smaka av kyrkliga syföreningens hembakta kakor med lussebulle. Föreningens ordförande Bruno Ödman tackade för den ljusa och fina adventsgudstjänsten som vi fått vara med om. Dessutom för den trevliga samvaron under kaffestunden. Han påminde kyrkoherden om den tid som varit då hon var församlingspräst på Gräshagen.

Marie-Louise Hagberg hälsade oss varmt välkomna åter till församlingen! Hemfärden gick genom den vackra Skärstaddalen till en flödande sol och häpnadsväckande 9 plusgrader !!! / Bruno


Skärstad kyrka stod färdig 1819, men först 1827 förrättades invigningen av biskop Esaias Tegnér. Kyrkan är en nyklassicistisk helgedom med ljus och rymd, typisk för sin tid.

På samma plats har det legat kyrkor sedan 1200-talet. Före vår nuvarande kyrka fanns en kyrka byggd på 1400-talet. Vissa föremål finns dock kvar från denna kyrka, till exempel profettavlor, ett sakramentsskåp, en dopängel och två ljuskronor.

Vid renoveringen 1972 fick kyrkan en ny korutsmyckning - en guldskimrande mosaik av konstnären Bo Beskow, vars farfar varit kyrkoherde i Skärstad. Orgelfasaden byggdes 1826 av Johann Eberhard. Den finns fortfarande kvar, men i övrigt har orgeln undergått förändringar. Senaste renoveringen genomfördes 2003. Då tillkom en "Lillkyrka", en kyrka i kyrkorummet som används vid mindre Gudstjänster och andakter. Ett kombinerat barn- kaffe- och samtalsrum har också inretts.

2012
Adventsgudstjänst på Frälsningsarmén


Jönköpingspolisens Pensionärsförening var i år, söndagen den 2 december 2012, inbjudna till internationella Frälsningsarmén, Västra Storgatan 21, för att fira 1:a adventsgudstjänst.
Gruppen samlades i Williams hörna för en kortare information om Frälsningsarméns uppkomst. William och Catherine Booth startade år 1865 Kristna missionen i östra London. Namnbyte till Frälsningsarmén 1878 samtidigt som den militära organisationen infördes. Frälsningsarmén kom till Sverige med hjälp av bla Hanna Ouchterlony från Värnamo. Första mötet hölls i Stockholm på Ladugårdslandsteatern år 1882. Frälsningsarmén ”öppnade eld” i Jönköping år 1888 i en lokal på Poppelgränd i Jönköping.

Åter till årets första adventsgudstjänt. Frälsningsarméns kårledare i Jönköping, major Christina Jeppsson, hade förberett gudstjänsten med ett detaljerat upplagt program.
”Adventstid berättar om livets Gud som möter mitt i livets begränsning. Den berättar om människans räddning. Den berättar om Guds närvaro när livet inte blir som vi har tänkt, om gemenskap och hopp i världens mörker." 
Programmet delades ut till mötesdeltagarna och innehöll texter hämtade från psaltaren i Bibeln. Texterna lästes i fyra avsnitt: Psalm 97, 107, 25 och slutligen psalm 24. Textläsningarna varvades med sång av kören, musik av musikkåren, församlingssång, förbön och kvartalets offergång. Predikan hölls av kårledaren Christina Jeppsson. I början av gudstjänsten sjöng Julia Jonsson under tiden som Ebba Dahlquist tände det första ljuset. Gudstjänsten avslutades med psalmen ”Bereden väg för Herran …”.
Efter gudstjänsten inbjöds alla till kyrkkaffe i Williams hörna (namn efter William Booth).
Totalt deltog c:a 140 personer vid gudstjänsten varav ett 40-tal från Jönköpingspolisens Pensionärsförening.


Med vänliga hälsningar om en fridfull Jul och ett Gott Nytt år/ dagens värd Bengt Hultqvist.

2009
Advent i Rogberga kyrka


Något mer än trettio glada pensionärer besökte den nästan fullsatta kyrkan i Rogberga för att lyssna på kyrkoherde Jörgen Bok och höra de vackra julsångerna framförda av kyrkokören. Efter gudstjänsten bjöds vi in till kaffe i den närliggande församlingsgården "Tillandzgården" som genom vårt besök blev med råge fullsatt. Till kaffet serverade "Sjömansringen" många sorters hembakade goda kakor. Vid dragningen av tre lotterier med varierande vinster var det endast två i vår grupp som förärades med bra utfall på insatt belopp. Ordföranden var en av dem, som avslutningsvis tackade för vår närvaro och önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År. /Göran Stendal


Kyrkan invigdes år 1869 och är som många

kyrkor en s.k. "Tegnérlada". Altaruppsatsen,

krucifix och dopfunt är daterat till 1600 - talet.

Predikstolen är tillverkad av Johannes Vern

i Jönköping år 1660. /Olle Sjöö2007
Advent i Gustav Adolf


Gustav Adolfs vackra kyrka i Habo kommun fick i år besök av ett 15-tal polispensionärer med respektive. Kristin Rundgren ledde gudstjänsten med deltagande av kyrkokören under ledning av Gunilla Hammarlund.

Solisten Maria Carlsson sjöng vackra välkända julsånger. Efter gudstjänsten inbjöds alla till kaffeserveringen i det närliggande församlingshemmet. God stämning rådde vid kaffeborden där vi blandades med ortens kyrkobesökare. Högsta vinsten i ett av lotterierna tillföll Ellen Timvik.
Strax efter det att gudstjänsten börjat uppstod det dramatik i en av bänkraderna då två av våra medlemmar svimmade med följd att ambulanser fick kallas till platsen. Den ene fick följa med i en ambulans till sjukhuset för undersökning och kontroll medan den andra fick åka hem till sin bostad för att ta vila upp sig. Båda uppger sig nu vara pigga igen. /Göran Stendal

2011

Adventsgudstjänst i Barnarp Kyrka


Söndagen den 27 november 2011
Jönköpingspolisens Pensionärsförening samlades för en första adventsgudstjänst i Barnarp kyrka den 27 nov 2011. Värdar för besöket var Rune och Ann-Britt Nyqvist, Rune tjänstgjorde även som kyrkvärd och hade dagen till ära flera uppdrag. Ett 30-tal medlemmar var närvarande vid gudstjänsten som leddes av Per Green.

Efter gudstjänsten intogs kaffe i församlingsgården.

Flera av medlemmarna beundrade den vackra och genuina kyrkan. Kyrkan är från 1200 - talet och dess klockstapel från 1100 - talet, tidigare var här en gammal träkyrka. Kyrkan rymmer 150 personer varför Rune fick uppmana de församlade i bänkraderna att nyttja utrymmet på bästa sätt.
/Olle

2010
Adventgudstjänst i Hakarps kyrka.


I den snörika och något kylslagna första advent besöktes Hakarps kyrka av ett 30-tal medlemmar från vår förening. Den gamla vackra medeltida kyrkan var fylld till bristningsgränsen. Gudstjänsten som leddes av kyrkoherde Conny Engqvist och kommunister Karin Grännö prägladesav vacker sång och musik med inslag av informationom de gamla målningarna

i kyrkan med anknytningtill dagens högtid.

Efter gudstjänsten blev det kaffe i den närbelägna

hembygdsgården där det bjöds påvarm glögg.

Efter kaffet lämnade hembygdsföreningens veteran

Ragnar Karlsmo en mycket intressant redogörelse

om den gamla träkyrkanstillkomst på 1530-talet och

dess ombyggnad 1694och fram till det nuvarande

utseendet.Hemfärden fick ske genom ett ymnigt

snöfall.

/Göran Stendal

2008
Adventgudstjänst i Malmbäcks kyrka.


Vi var 33 polispensionärer som 1:a advent 2008 gästade Malmbäcks kyrka. Gudstjänsten leddes av prästen Christer Rudvall som särskilt hälsade Jönköpingspolisens pensionärsgrupp välkommen.
I gudstjänsten medverkade barnkör och kyrkokör och vid det efterföljande kaffesamkvämet i församlingshemmet berättade Rudvall om Malmbäck och dess kyrkas historia.
Malmbäcks kyrka är, som många andra

kyrkor inom Växjö stift, en så kallad

”Tegnerlada”. Biskop Esaias Tegner ville ha

ljusa kyrkor och de skulle vara placerade i

östlig/västlig riktning med koret i öster.

Tegner mötte dock i någon församling

motstånd när han ville modernisera

socknens kyrka men på många orter följde

man biskopens uppmaning vilket man i dag

kan se många bevis på runt om i Småland.

/Weimar Alpsten2006
Advent i Sofiakyrkan


Traditionsenligt samlades ett antal medlemmar med respektive för deltagande i en första adventsgudstjänsten. Tidigare år har vi regelmässigt besökt någon gammal kyrka inom Jönköpings kommun. I år blev det den nyrenoverade ståtliga och vackra Sofiakyrkan i Jönköping.

Kyrkoherde Hans Boeryd förrättade högmässan. Församlingens stora kör sjöng kända sånger och psalmer. Efter högmässan tågade 34 polispensionärer över till Sofiagården där vi hälsades särskilt välkomna innan kaffet och det hembakade kaffebrödet serverades. Runt kaffeborden var stämningen hög i den välfyllda lokalen. /Göran Stendal