2019                                     Ordföranden har ordet.


14 november 2019
Så går höstsäsongen mot sin avslutning. Efter ” bouletävlingen” i dag återstår bara två bataljer i Hovslätt, med avslutning den 12/12!

Vandringsgruppen avslutade med en kort vandring den 5/12 i Bankerydstrakten och ett fantastiskt besök hemma hos Lasse Theander, mässgeneralen på Elmia Motormässa. Han har ”pysslat” med bilar m.m. i hela sitt liv. Vi fick oss till livs en fängslande berättelse om bilar, USA-resor, en enorm samling av Elvismusik och prylar som hör till.
Herrarna Bengt och Göran hade klätt sig i vit skjorta och fluga och hälsade välkommen till en fantastisk ”macka” med kaffe i utställningslokalerna. Ett varmt tack till er från gästerna!
Damernas lunchträffar avslutas i mitten av december då Marianne och Kerstin hälsar välkommen.


Dagen efter årsmötet, den 19/10, kunde vi läsa i Jönköpings Posten att medlemmen Ingvar Nilsson hastigt hade gått bort. Han avled den 14/10 2019. Begravningsgudstjänsten avhölls i Råslätts kyrka den 8/11. Styrelsen representerades av tre ledamöter och ytterligare kollegor fanns på plats i kyrkan och under minnesstunden. Minnesord uttalades av Nils-Erik Reuterdahl och Bruno Ödman. Patrik Hemming deltog som standarvakt vid det vackra standaret som var på plats.
Arbetet med att få en ny hemsida fortsätter!


Alla tillönskas trevliga helger framöver!
/Bruno

 


7 augusti 2019
Nu är det bara en månad kvar till verksamheten går i gång igen! Det har hitintills varit en mer normal sommar än förra året, men inte utan ”knepiga” väderyttringar.
Sedan jag skrev förra gången har ytterligare två medlemmar lämnat oss. Den 25 maj avled Gösta Henriksson, Bankeryd, i en ålder av 96 år och den 3 juni avled Åke Carlsson, Huskvarna, i en ålder av 91 år.
Under eftersommaren kommer vår webbredaktör Ragnar Staversjö att på egen begäran lämna sitt uppdrag efter 6 ”tjänsteår”! Efterträdare till Ragnar blir Anchi Hultqvist som vi välkomnar i ”gänget”!


Med hopp om en bra höst och full fart i verksamheten.......
/Bruno11 maj 2019
Så har ytterligare en vårsäsong lagts till handlingarna. Alla sektioner har varit mycket aktiva och deltagandet i aktiviteterna har varit stort! Ett varmt tack till de olika sektionsfunktionärerna för er ovärderliga insats! Nu får vi förhoppningsvis njuta av en välbehövlig sommarvila.
Strax innan säsongen avslutades nåddes vi av ett sorgens budskap, då den mycket avhållne medlemmen Sven-Ola Kallbris hade avlidit den 7 april i en ålder av 91 år. Vid begravningsgudstjänsten den 6 maj i Skogskapellet, Jönköping deltog ett stort antal kollegor som hedrade Sven-Olas minne! Hedersvakt vid båren stod Christian Gustavsson vid Jönköpings polisförenings vackra standar. Våra tankar går nu till Helgi och dottern Lena med familj.


Alla tillönskas en skön sommar!
/Bruno24 januari 2019
Så har ”vårsäsongen” startat mitt i vintern och flera sektioner är på gång med sin verksamhet. I går spelades det boule ute i Hovslätt med sexton deltagare, varav tre ”nyförvärv”, vilket är mycket glädjande! Nästa fredag, 1 februari, är det lunchträff på Lindgården. I februari startar också damerna sina vandringar/träffar. Den större vandringssektionen startar inte upp verksamheten förrän i mars.
En liten redovisning av alla födelsedagskort som ska skickas ut under året kan vara på sin plats, 8 medlemmar blir 70 år, 15 blir 75 år, 12 blir 80 år, 6 blir 85 år, 3 blir 90 år och en fyller 95 år! Magnus Wennblom sköter de här ”utskicken” i styrelsens namn. Tack Magnus för din insats.
Vid 90, 95 etc blir man erbjuden besök i bostaden med blommor av representant/er från styrelsen.


Känn er varmt välkomna att delta i de olika sektionernas arrangemang!
/Bruno

2020

19 mars 2020

Det har varit tyst från min sida i denna spalt under fyra månader och det har berott på att den ork som har funnits har gått åt i det löpande arbetet. Nu har jag efter två stora och en mindre operation ändå kommit tillbaka till att försöka skriva av mig något.

Först konstaterar jag att verksamheten flyter på bra i början av säsongen. Detta beror på de engagerade sektionsansvariga som gör ett utmärkt arbete. Bl a kan nämnas att första lunchträffen i februari drog inte mindre än 61 gäster, då Christer Möller presenterade sin film om Alf Henricsson. Den andra träffen i mars drog nästan lika många då Arne Erlandsson presenterade sitt liv som fotograf vid sidan av polisarbetet. Vi fick också ta del av många polisbilder från 1960-talet och framåt. Många av mötesdeltagarna fick nostalgiska tillbakablickar i sitt eget polisliv !


Vandringarna började med att 24 tappra mötte upp vid ”Oset” i Huskvarna för en vandring i Vättersnäs och Österängen. Vandring två anordnades i Gränna och då var endast 11 man på plats för en intressant vandring i den vackra polkagrismetropolen.

Damerna har i februari och mars träffats runt lunchbordet med promenad till eller från kaloriintaget, god tillslutning.
Boulesektionen har träffats i Hovslätt som vanligt både i jan, feb och mars. God tillslutning !


Nu har vi kommit in en märklig situation i vårt liv. Hela nyhetsflödet i alla media tas upp av information om Coronapandemin och vi till åren komna medborgare ska hålla oss inne enligt informationen som ropas ut. Vi ska helst inte ens handla själva. Vi får se hur det utvecklar sig och hur mycket vår verksamhet påverkas. Tyvärr har vi redan behövt ställa in lunchträffen i april och vårresan i maj !


Nu över till information om att tre medlemmar har gått bort sedan förra informationen i den här spalten.
Den 21 november 2019 avled Reine Leicht några dagar innan han skulle fylla 89 år. Begravningsgudstjänst i Skärstad kyrka, standar och standarvakt på plats. Styrelsen representerades genom Sigvard och Bruno. Ytterligare medlemmar på plats. Akten avslutades i kyrkan.


Den 16 januari 2020 avled Tora Johansson, 91 år gammal. Begravningsgudstjänst för Tora avhölls i Hakarps kyrka den 6 februari 2020. Tora var en synnerligen omtyckt medmänniska och inte mindre än ett trettiotal medlemmar deltog i begravningsgudstjänsten i kyrkan! Vid efterföljande minnesstund i Kungsportskyrkan deltog fler än 20 medlemmar. Minnesord av Bruno Ödman


Den 27 februari 2020 avled Bo Adin, två dagar efter sin 75-årsdag. Han Insjuknade plötsligt ett par dagar tidigare, men livet gick inte att rädda.
Det har inte funnits information om detta i form av dödsannons så det kan säkert vara en nyhet för några av er som läser detta. Vi har informerat vid de träffar som genomförts i sektionerna. Såvitt vi vet så kommer begravningsgudstjänsten att genomföras i kretsen av familjen och information kommer efter detta.
Vi är många nära arbetskamrater med Bosse som känner stor saknad !


Vid ”pennan” Bruno5 april 2020
Coronapandemin har nu stängt ner all vår verksamhet bortsett från att vandringarna utomhus fortfarande lever vidare ett litet tag till. Vi får verkligen hoppas att den klingar av fram till sommaren så att föreningslivet åter blommar upp igen till hösten !
Du som läser dessa rader har glädjande nog tagit till dig av vår nya hemsida, som vi riktar ett mycket varmt tack till Anchi för. Hon har gjort en stor insats under många timmar i skapandet av densamma. TACK 🙏!!


Så har vi åter drabbats av sorg...
Den 17 mars 2020 avled Ove Wihlborg i en ålder av 90 år. Ove var en engagerad föreningsmänniska och en riktig hedersman. Under hela sin långa tjänstgöring vid polisen var han alltid en synnerligen god kamrat som alltid gjorde sitt bästa för att omgivningen skulle må bra.


Den 26 mars avled Hasse Bohman i en ålder av 83 år. Hasse växte upp på söder i Huskvarna liksom undertecknad så vi kände varandra redan innan polistiden. Hasse tjänstgjorde ett antal år vid ordningsavdelningen innan han hamnade vid kriminalpolisen där han under lång tid arbetade vid spaningsroteln.


Vi saknar båda arbetskamraterna! / Bruno
12 maj 2020
I går, den 11 maj, fyllde förre rotelchefen vid kriminalpolisen Erik Kroon 100 år !!! Det är den förste polismannen i Jönköping som har uppnått denna aktningsvärda ålder. Han tog emot uppvaktning av vår förening ute i Rosariet utanför Lindgården, där han bor. Uppvaktade med blommor gjorde Uno Fredriksson och Bruno Ödman.
Erik var omgiven av dotterns familj med barn och barnbarn från Norrköping. Uppvaktningen fick ske utomhus i dessa pandemitider. Erik är pigg och tillönskas en fortsatt härlig framtid.
I dag avslutas vårens vandringar med en tur i omgivningarna runt Hallbystugan. Verksamheten är därmed avslutad i alla sektionerna. Hur och när vi kan återuppta vårt arbete i sektionerna får vi återkomma till när vi ser hur läget är inför hösten.


Så har vi åter fått sorg.
Den 17 april avled Hans Sundberg i en ålder av 73 år. Han var bilinspektör vid trafikpolisen och sysslade

med främst fordonskontroll av tung trafik och var dessutom instruktör i samband med vidareutbildning

av polismännen som hade besiktningsförordnande. Hans var en mycket omtyckt arbetskamrat och kollega.


Den 29 april avled Eric Wall i en ålder av 89 år. Han var polisinspektör som hade arbetat i ordningspolistjänst,

men kanske framförallt vid trafikpolisen där han varmc-förare och besiktningsman. Han var också polisinspektör

vid Huskvarnapolisen i en följd av år. Han var en mycket avhållen vän och kollega. Utanför arbetet var han med

och bildade HV-veteranerna som har satt avtryck i hockeyn i Sverige.
Med hopp om ni alla får en så skön sommar som bara går i denna situation som råder för närvarande !


/Bruno
15 juli 2020
Föreningsstyrelsen har sammanträtt tisdagen den 14 juli med anledning av behov av beslut om verksamheten inför hösten.
Beslutades att lunchträffarna i september och oktober ställs in! Vi kan inte räkna med att de kan genomföras med gällande regler från Folkhälsomyndigheten.
Höstresan i september ställs också in då det inte är lämpligt att fylla en buss med medlemmar i ”riskgruppen”.

Årsmötet sent i oktober kan också vara i farozonen för att bli inställt. Vi får återkomma till detta när vi närmar oss hösten och kan överblicka läget i pandemin i vårt land.
Förhoppningsvis kan vi starta upp viss verksamhet i form av vandringar enligt plan, boulespel och damernas vandringar.

 

Följ informationen på hemsidan. / Bruno25 juli 2020
Den 9 juli 2020 avled vår medlem Lennart Andersson på Ryhovs sjukhus i en ålder av 85 år. Begravningsgudstjänsten har redan skett i kretsen av de närmaste.
Lennart var en uppskattad kamrat i vår föreningskrets. Han deltog under många år i vandringarna, boulespelet och vid månadsträffarna. Han var under sin yrkesverksamma tid en mycket uppskattad kollega och vän.

Hans humör var alltid soligt och glatt ! Nu går våra tankar till Lennarts båda flickor samt till sambon sedan många år, Marita.

Den 16 juli 2020 avled senioren i vår förening, Erik Kroon, i en ålder av 100 år och ett par månader. Han var den förste polisman i Jönköping som uppnått denna aktningsvärda ålder.
Så sent som på sin 100-årsdag tog han emot sin familj och representanter från vår förening ”live” ute i Rosariet i Jönköping trots pandemin som pågår. Han har under hela sitt långa liv varit en man med god hälsa och huvudet med sig i alla situationer.

Han var en väldigt uppskattad kollega och vän ! Det är ovanligt att man får åtnjuta mer än 35 år som pigg pensionär !

Vi tackar från föreningen denne hedersman, bl a för allt arbete han utförde i samband med tillkomsten av Jönköpingspolisens historia i vår förenings regi.
Nu går våra tankar till dottern Birgitta med familj !

Vid pennan/Bruno      12 oktober 2020

      Jag skickar en hälsning den här vägen till alla medlemmar - direkt från sjuksängen på infektionskliniken, Ryhovs sjukhus,

      där jag har varit inlagd alldeles strax en månad. Situationen är nu bättre så det finns hopp som väl är.

      Huvudanledningen till inlägget är att ytterligare en medlem har lämnat oss.
      Roland Hildingsson avled den 13 september 2020 i en ålder av 78 år. Han anställdes i Jönköping 1964 och tjänstgjorde i huvudsak inom Värnamo polisdistrikt                fram till pensionen, varefter han flyttade till Jönköping och blev medlem i vår förening. Roland var en mycket omtyckt kamrat och deltog i vandringar och                      månadsträffar tillsammans med sambon Ingrid Grubbström i stort sett alltid. Nu går våra tankar till henne och hans båda barn som bor i Stockholm.
      Vid begravningsgudstjänsten deltog många föreningsmedlemmar.

      Vid pennan/ Bruno

                             

____________________________________________


Information från styrelsen i JPPF i slutet av september 2020.

 

Vi skriver till er alla i detta mycket ”ovanliga” år med pandemin som bakgrund, som begränsar inte bara föreningens verksamhet utan också allas enskilda liv.


Vi har beslutat att årsmötet skjuts upp, säkert en bit in på nästa år, då det inte kan anordnas på ett smittsäkert sätt under oktober månad. I samband med årsmötet kommer styrelsen att föreslå att räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår, vilket gör att nästa år förlängs till 15 månader, 1 oktober 2020 till 31 dec 2021. Förslaget måste godkännas med 2/3-dels majoritet vid årsmötet då det är stadgeändring. Skulle detta inte godkännas av årsmötet får vi då göra ett nytt ställningstagande.


Verksamheten har tyvärr, i många avseenden tvingats ställas in, med pandemin som bakgrund. Det är vår förhoppning att vandringarna i friska luften samt boulespelet kan fortsätta hösten ut. Räkna inte heller med något julbord eller besök i vald kyrka vid advent. Det är tråkiga besked, men ganska oundvikliga i rådande situation. Låt oss hoppas att det relativt snart blir en bättre framtid!


Följ oss på hemsidan som ” bjuder på” den senaste informationen (jppf.se)


Alla de vanliga papper som brukar komma under hösten kommer att sändas inför årsmötet, som inte inträffar förrän under våren 2021 om det går som beräknat.

För de som inte följt den information som finns på hemsidan under ”Ordföranden har ordet” meddelas härmed vilka medlemmar som avlidit sedan förra årsmötet nämligen:

Ingvar Nilsson, 14/10–19, 90 år, Reine Leicht, 21/11–19, 89 år, Tora Johansson, 16/1–20, 91 år, Bo Adin, 27/2–20, 75 år, Ove Wihlborg, 17/3–20, 90 år, Hasse Bohman, 26/3–20, 83 år, Hans Sundberg, 17/4–20, 73 år, Erik Wall, 29/4–20, 89 år, Lennart Andersson, 9/7–20, 85 år, Erik Kroon, 16/7–20, 100 år, Roland Hildingsson, 13/9–20, 78 år.

 

Vi bifogar medlemsavgiften för 2021 på ett inbetalningskort. Betala gärna under hösten, men senast före årsskiftet så slipper kassören extraarbete med inkasseringen!

 

Ha en så trevlig höst och vinter som det bara går för oss som är i ”riskgruppen”.

/STYRELSEN13 december 2020


Mitt i den onormalt varma och mörka vintern har jag ytterligare två sorgebud att meddela.


Först avled Olle Hults hustru Ann-Britt Hult både hastigt och oväntat i en ålder av 62 år. Hon var en av

de senast tillkomna medlemmarna och hann inte vara medlem många dagar innan hon avled.

Hon dog den 2 november 2020. Våra tankar går nu till kamraten Olle !

Den första december avled den mångåriga medlemmen Anna-Greta Pettersson från Hovslätt i

den aktningsvärda åldern av 97 år. Det var många år sedan maken Stig gick bort, men Anna-Greta

var sitt kära Hovslätt trogen i alla år ! Det var en solig och glad medlem som lämnade oss.
Tankarna går nu  till barnen med familjer.

Vid pennan/ Bruno

     2020-12-19


     Styrelsen i vår pensionärsförening vill önska alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År !


    Vilan under helgerna är i år särskilt behövlig när pandemin har satt negativa spår ivårt vardagsliv.

    Vi får hoppas att det vänder snart när vaccineringen kan komma igång i samhället.


    För styrelsen/Bruno


2021