Adventsgudstjänst på Frälsningsarmén i Jönköping 2022


I år inföll 1: a Advent redan den 27/11 och någon snö fanns det inte att njuta av. Musikkåren välkomnade besökarna med kända julmusikstycken.

Gudstjänstlokalen var fylld med förväntansfulla besökare och från föreningen var vi 10 medlemmar, som hittat till Frälsningsarmén.

 

Gudstjänsten inleddes med att vi alla sjöng ”Bereden väg för Herran”. Därefter sjöng kören ”Gå Sion din Konung att möta” i en liten annan tappning.

Tillsammans med barnen illustrerades Jesu intåg i Jerusalem och barnen sjöng ”Vi tänder ett ljus advent” två gånger, andra gången tillsammans med kören, innan de gick till sin gudstjänst. Musikkårens toner och körens sång varvades med ”Gå Sion din Konung att möta”, denna gång unisont.

Veronica Wahlström talade över texten i Matt 21: 1–11.

Gudstjänsten avslutades med att vi alla sjöng ”Hosianna” och att musikkåren spelade ytterligare ett stycke.

Därefter serverades det nybakade lussekatter och kaffe i Williams Hörna.


Text: Anchi  och foto: Bengt

Adventsgudstjänst i Hakarps kyrka 2021

 

Hakarps kyrka och nejden omkring var vackert pudrad av ett tunt snöflor. Vinden var lite kylig, men när vi öppnade kyrkdörren så möttes vi av värme, och alla dessa levande ljus! Det var så vackert. Allt var som det ska vara. Det nya kyrkoåret hälsades välkommet med trumpet, körsång och församlingssång." Bereden väg för Herran", "Hosianna", "Gå Sion din konung att möta". Det var de kända texterna som lästes och prästen gjorde i sin predikan jämförelsen hur dagens statsmän kommer i privata plan med en hel stab omkring sig, medan Jesus kom inridandes i Jerusalem på en vanlig packåsna följd av sina 12 lärjungar.  Allt avslutades med att kören sjöng Otto Olssons "Det är advent."

 

Sedan gick vi till Hembygdsgården där det serverades kyrkkaffe. Tyvärr var vi bara 8 medlemmar från föreningen.

 

Text Ingrid Grubbström

Bild Ingrid Grubbström och Arne Erlandsson

Adventsgudstjänst i Svarttorps Kyrka 2019


Solen sken, himlen var nästan blå och ett tunt snötäcke gnistrade över hela naturen. Då begav vi oss till Svarttorps kyrka för att fira det nya kyrkoåret. Kanske var det snarare för att få en föraning om den stundande julen.

Den ljusa, vackra kyrkan fylldes och av besökarna var det 14 medlemmar från polisens pensionärsförening. Den stora blandade kören sjöng vackra adventssånger, ”Gören portarna höga” av Gunnar Wennerberg med solosång av Magnus Engblom och ”Advent” av Otto Olsson som förhöjdes med två trumpetare.

Prästen Henrik Jonason utgick i sin predikan från en ankomsthall. Han menade att det var där vi befann oss i livet. Att mötas och att skiljas. Han kopplade det till människans möte med Gud. Han finns alltid med oss även om vi inte finns med honom.

Efter gudstjänsten drack vi kaffe i Församlingshemmet. Där fick medlemmarna möjlighet till trevlig samvaro.


Text och bild: Ingrid Grubbström