2023

2022

2021

2019

2018-10-19

Föreningens ordförande Bruno Ödman hälsade ett 80-tal medlemmar välkomna till Lindgården och det sedvanliga årsmötet. Bruno kunde konstatera att vi just nu är 235 medlemmar i föreningen, Det är glädjande att aktiviteten är stor bland medlemmarna och nämnde bl.a. våra promenader för både damer och herrar

2017-10-20

Föreningens ordförande Bruno Ödman hälsade de 88 medlemmarna som var närvarande välkomna.Han hälsade särskilt välkommen till Peder Losten som kommer att underhålla oss efter den sedvanliga smörgåstårtan. Det är roligt att se ett ökat intresse för vårt årsmöte. Förra året var vi 73 personer alltså en ökning med 15 vilket är en positiv trend. Föreningen har en livlig verksamhet och närvaron av medlemmar är högre än någonsin. Våra samlingar på Lindgården håller ställningarna, tack vare Bengt och Göran, med mer medlemmar än tidigare. Tisdagsvandringarna samlar upp mot 25 som mest. Det är mycket imponerande att medlemmarna ställer upp och ordnar vandringar varje tisdag vår och höst. Boulespelet håller ställningarna men där kan vi bli flera. Damernas promenader rullar på som vanligt. Våra resor samlar många medlemmar och är mycket populära. Bruno sammanfattade sin välkomsthälsning med att det går bra för vår förening.

2016-10-21

Ordföranden Bruno Ödman höll ett kort inledningsanförande och hälsade alla varmt välkomna. Sedan följde parentation över 6 medlemmar som avlidit under det gångna arbetsåret. Parentationen utfördes av Bruno Ödman och Göran Mårtensson.
Därefter följde årsmötet med Ove Wihlborg som ordförande och Conny Qvarnström som sekreterare. Uppdraget sköttes på ett lugnt och smidigt sätt.
Alla funktionärer omvaldes med undantag av valberedningen, där Erling Kyhlberg kvarstår, men nya är Nils-Erich Reuterdahl och Nils-G Ohlsson. Styrelsen har konstituerat sig i samma funktioner som förra året.
Efter mötet inbjöds medlemmarna till matsalen, där traditionsenligt smörgåstårtorna och biskvierna väntade.
Härefter vidtog underhållning med Ehrling Lundberg från Malmbäck, som tidigare varit kyrkomusiker, men numera ägnar sig på heltid att sjunga Elvis låtar. Ehrling framförde bl.a. ”rock around the clock”, ”love me tender” m.fl. varvat med berättelser och historier. Ehrling har även gjort flera CD-inspelningar.
Han avtackades med en blomsterbukett och värmande applåder. Därefter återstod dragning på lotteriet samt sedvanlig ”utdelning” vid flygeln.
Stort tack till alla närvarande och alla aktörer.

Text och foto: Bengt H

2015-10-23

Fredagen den 23 oktober samlades c:a 85 medlemmar till årsmöte på Lindgården som vanligt.
Ordföranden Bruno Ödman höll ett kort inledningsanförande och hälsade alla varmt välkomna, varefter Johnhenric Stegemyr tog över för att sköta parentationen. Sedan förra årsmötet hade inte mindre än nio medlemmar avlidit, Johnhenric genomförde detta med stor värdighet.

Ove Wihlborg valdes till mötesordförande och Conny Qvarnström till sekreterare. Ove ledde som vanligt mötet på ett lugnt och smidigt sätt.Ove fick en blomma som tack och Birgit Rydén och Tora Johansson avtackades med en blomma
efter att ha lämnat över ansvaret i damsektionens vandrargrupp.
Alla funktionärer omvaldes, vilket kan tolkas som att lugn råder i föreningen. Styrelsen har konstituerat sig i samma funktioner som förra året.
Efter mötet åt "församlingen" smörgåstårta samt kaffe och biskvi som traditionen bjuder.
Härefter vidtog musikunderhållning med låtar från en tid när vi var något yngre. Sångare och underhållare var Sune Magnusson från Huskvarna. Ett mycket uppskattat inslag. Han avtackades med en blomsterbukett och värmande applåder.
Sedan var det dragning av lotteriet kvar. Många vinster delades ut (valdes) framme vid flygeln. Återstod därefter bara hemtransport mot en fredagskväll i hemmets lugna vrå !/Bruno

2014-10-24

Ordförande Bruno Ödman hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.Han påminde medlemmarna om att föreningen i år fyller 60 år. Ett särskilt välkomnande till Christer Möller och hans sångerska Lena Wiland-Möller som skall underhålla oss efter årsmötet.

Han gjorde också en kort återblick på det gångna verksamhetsåret och framförde också styrelsens tack till de medlemmar som bidragit till de vinster som efter mötet skall lottas ut.

2013-10-25

Ordföranden Nils-Erik Eriksson hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och ett särskilt välkomnande riktades till dagens gäst, veteranföreningens ordförande, Lennart Eckerberg.

Eriksson gjorde en kort återblick på det gångna året och föreningens verksamhet. Han passade också på att framföra styrelsens tack till alla som bidragit med vinster till det lilla lotteriet som anordnats.