2024

Onsdagen den 20 mars kl 14.00 samlades vi till årsmöte på Lindgården i Jönköping.


Ett 60-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen. Årsmötet inleddes med information om dagordningen. Parentation över de medlemmar som lämnat oss genomfördes av Hans Petersson och avslutades med en tyst minut. Därefter tog årsmötets ordförande Göran Nilsson och sekreterare Gunnar Lindelöw plats. Årsmötet följde sedan dagordningen och under punkten gällande verksamhetsplan, presenterade Bengt Hultqvist vårens resa . Valberedningen hade haft svårt att utföra sitt uppdrag då viljan att gå in i styrelsen saknades. Föreningens ordförande Ingrid Grubbström bad om ordet och förklarade kortfattat: "Skall föreningen överleva måste vi hjälpas åt."

Det resulterade i att Anna-Greta Jones tackade ja till att vara ledamot. Så var det dags för dagens underhållning, Sverre Broström med orkester, (dragspel, gitarr och ett antal olika munspel). Årsmötet avslutades med räksmörgås, kaka och mycket snack.


Text och bild: Bengt, Anchi och Lena.


2023