Jönköpingspolisens Pensionärsförening 2021 

FUNKTION

NAMN

ADRESS

TELEFON

E-POST

Ordförande

Ingrid Grubbström

Lönnholmsgatan 3

554 50 Jönköping

0703-87 76 60

Vice  ordförande

Hans Pettersson

Gäbo Björkbacken

566 92 Habo

0706-26 54 55

hanspetersson@

hotmail.com

Sekreterare

Gunnar Lindelöw

Åsenvägen 8

553 13 Jönköping

0706-75 83 38

gunnar.lindelow@

gmail.com

Kassör

Uno Fredriksson

Aspholmsgatan 13

553 23 Jönköping

0705-63 70 38

gus.fredriksson@

gmail.com

Ledamot

Lasse Johansson

Kjellbergsgatan 4 B

554 54 Jönköping

0760-29 21 40

lassejohansson510@

gmail.com

Ersättare

Magnus Wennblom

Sälggatan 4

565 33 Mullsjö

0703-23 07 54

magnus.je.wennblom@telia.com

Trivselkommitté

Göran Nilsson

Hovslätts Skogsväg 20

556 26 Jönköping

036-703 73

0705-67 03 73

socialenilsson@

hotmail.com

Trivselkommitté

Bengt Hultqvist

Ravingatan 4, 

556 28 Jönköping

0735-66 18 40

bht@live.se

Webb-ansvarig

Anchi Hultqvist

Ravingatan 4,

556 28 Jönköping

0763-01 89 52

anchi@live.se

Revisor

Björn Almér

Rådmansgränd 5

563 31 Gränna

0390-109 26

bjorn.almer@

gmail.com

Revisor

Jan Briland

Lekerydsvägen 29

561 62 Tenhult

0702-98 80 63

Ersättare/revisor

Carl Johan Ekström

Gisebo 27  

561 92 Huskvarna

0763-05 02 14

Valberedning/

Sammankallande

Rolf Adolfsson

Gubbhagsgatan 35

561 51 Huskvarna

0706-98 69 02


Valberedning

Erling Kyhlberg

Gullvingevägen 11

561 48 Huskvarna

036-14 13 83

0733-45 91 09

e.kyhlberg@yahoo.se

Standarvakt

Patrik Hemming

Porteshult

562 41 Taberg

036-630 26

0730-71 30 26