Jönköpingspolisens Pensionärsförening 2021 

FUNKTION

NAMN

ADRESS

TELEFON

E-POST

Ordförande

Ingrid Grubbström

Lönnholmsgatan 3

554 50 Jönköping

0703-87 76 60

Vice  ordförande

Hans Pettersson

Gäbo Björkbacken

566 92 Habo

0706-26 54 55

hanspetersson@

hotmail.com

Sekreterare

Krister Linnell

Bunn Fridsberg 11

563 93 Gränna

0701-98 11 17

Kassör

Uno Fredriksson

Aspholmsgatan 13

553 23 Jönköping

0705-63 70 38

gus.fredriksson@

gmail.com

Ledamot

Lasse Johansson

Kjellbergsgatan 4 B

554 54 Jönköping

0760-29 21 40

lassejohansson510@

gmail.com

Ersättare

Liliann Hagebring

Ö. Storgatan 148 B

554 52   Jönköping

0704-97 90 00

lhagebring@

hotmail.com

Trivselkommitté

Göran Nilsson

Hovslätts Skogsväg 20

556 26 Jönköping

036-703 73

0705-67 03 73

socialenilsson@

hotmail.com

Trivselkommitté

Bengt Hultqvist

Ravingatan 4, 

556 28 Jönköping

0735-66 18 40

bht@live.se

Webb-ansvarig

Anchi Hultqvist

Ravingatan 4,

556 28 Jönköping

0763-01 89 52

anchi@live.se

Revisor

Björn Almér

Rådmansgränd 5

563 31 Gränna

0709-65 12 15

bjorn.almer@

gmail.com

Revisor

Göran Larsson

Lagermansgatan 5

553 18  Jönköping

0733-25 55 09

Ersättare/revisor

Christer Ekdahl

Aspholmsgatan 7

553 23 Jönköping

0723-50 41 15

Valberedning/

Sammankallande

Rolf Adolfsson

Gubbhagsgatan 35

561 51 Huskvarna

0706-98 69 02


Valberedning

Erling Kyhlberg

Gullvingevägen 11

561 48 Huskvarna

036-14 13 83

0733-45 91 09

e.kyhlberg@yahoo.se

Standarvakt

Patrik Hemming

Porteshult

562 41 Taberg

036-630 26

0730-71 30 26