Jönköpingspolisens Pensionärsförening 2024

FUNKTION

NAMN

ADRESS

TELEFON

E-POST

Ordförande

Ingrid Grubbström

Lönnholmsgatan 3

554 50 Jönköping

0703-87 76 60

Vice  ordförande

Hans Pettersson

Gäbo Björkbacken

566 92 Habo

0706-26 54 55

hanspetersson@

hotmail.com

Sekreterare

Krister Linnell

Bunn Fridsberg 11

563 93 Gränna

0701-98 11 17

krister.linnell@

telia.com

Kassör

Uno Fredriksson

Aspholmsgatan 13

553 23 Jönköping

0705-63 70 38

gus.fredriksson@

gmail.com

Ledamot

Anna-Greta Jones

Östragårdsvägen 10 560 31 Tenhult

0736-65 65 32

ag0922@hotmail.com

Ersättare

Lena Svensson

Norrahammarsv. 21 553 39 Jönköping

0722-40 81 29

lenissvensson@

gmail.com

Trivselkommitté

Göran Nilsson

Hovslätts Skogsväg 20

556 26 Jönköping


0705-67 03 73

socialenilsson@

hotmail.com

Trivselkommitté

Bengt Hultqvist

Ravingatan 4, 

556 28 Jönköping

0735-66 18 40

bht@live.se

Webb-ansvarig

Anchi Hultqvist

Ravingatan 4,

556 28 Jönköping

0763-01 89 52

anchi@live.se

Revisor

Björn Almér

Rådmansgränd 5

563 31 Gränna

0709-65 12 15

bjorn.almer@

gmail.com

Revisor

Christer Ekdahl

Aspholmsgatan 7

553 23 Jönköping

0723-50 41 15

Ersättare/revisor

Nils-G. Ohlsson

Östragårdsvägen 10 560 31 Tenhult

0706-26 98 20

nilsg_ohlsson@

hotmail.com

Valberedning/

Sammankallande

Valberedning

Standarvakt

Patrik Hemming

Porteshult

562 41 Taberg

036-630 26

0730-71 30 26