2019

Fredagen 1 februari 2019 samlades 49 medlemmar och 2 gäster till lunchträff.

Lunchen denna dag bestod av köttgryta alternativt fisk. Trivseln kring matborden verkade som vanligt vara mer än god. I god tid sökte sig alla till samlingssalen, där förväntan var stor.
Det var ju ett tag sedan förra träffen. Efter kort information och välkomsthälsning drog Nisse och Wille igång på sina dragspel. Om jag inte minns fel var första melodin ”Drömmen om Elin”, som bl a Calle Jularbo och Tommy Körberg framfört ett antal gånger. Vidare följde musik och text från Evert Taube, Östen Warnebring, Trio med Bumba, Sven-Ingvars, Snoddas. Elvis Presley och slutligen ”Barnatro” av Lapp-Lisa. Ett mycket omväxlande program med sång, småprat, musik, lite frågor till publiken som oftast kom med rätt svar på ”10 poäng”.

Ett stort tack till Nisse och Wille samt till alla som mött upp trots det snöiga och hala väglaget.

Vid datorn o. kameran Bengt H

Fredagen 8 mars 2019 var vi 37 som träffades till lunchträff.

Stämningen i matsalen var hög. Där fanns utöver polisföreningen och Lindgårdens matgäster 2 av mina klasskamrater sedan Rosenlundsskolan 8c 1960–61. Kul!
Kl.14.04 hälsades dagens gäster Ulla o. Curt Dahlquist och Bertil Berg från Frälsningsarmén välkomna. Curt inledde med melodin till "Små grodorna" som övergick i klassisk stil, modell Mozart och avslutades i boggie woggie, modell Charlie Norman. Därefter följde "Ovan där …" där alla hade möjlighet att sjunga med.
Sången "Håll mitt hjärta" av Björn Skifs framfördes. Hornsolisten Bertil Berg framförde "Amazing Grace" kompad av Curt. ”Raise me up” inleddes på horn av Bertil därefter följde sång av Ulla o. Curt med svensk text ”Du ger mig krafter…”.

Ulla håll ett komprimerat föredrag om William Booth Frälsningsarméns grundare. Vi kunde konstatera att Booth var 200 år före sin tid. Stort tack till dagens gäster.


Text och bild Bengt

Fredagen 5 april 2019 träffades 45 medlemmar till lunchträff.

God gemenskap kring lunchborden som idag bestod av kalops alternativt lasagne, gott, gott. Kl. 14.00 var alla samlade. Ordförande Bruno Ödman framförde två hälsningar från våra medlemmar därefter följde annonsering.

Dagens gäst Christer Gannsjö hälsades välkommen av undertecknad. Christer kåserade undre rubriken ”Råslätt mitt universitet”. Ca 45 intressanta minuter följde.

Han började med sin kadett tid på A 6. Utbildning till lärare och anställning i Stadsgårdsskolan. Rektor Karl-Erik Eiderbrants öppna sinne för att lösa problem gjorde Christer till en legend. Miljonprojektet Råslätt fick ta emot elever från rivnings-hotade bostäder i centrala Jönköping och människor från jordens alla hörn. Hur löser man det? - Alternativ ungdomsgård kontra ”ordinarie” ungdomsgård.

Som en följd av kriget i Jugoslavien 1993 kom det många invandrare just därifrån. 1998 krig igen i Jugoslavien och Råslätt fick ta emot ännu fler människor därifrån. Bostadsområdet Råslätt dess invånare och all personal inom området har utsatts för prövningar men löst problemen på ett proffsigt och föredömligt sätt.

Stort tack till Christer som gett oss rätt bild av Råslätt. (OBS! Fotot på två kända personer från Råslätt Marita S och Christer G.)


Text och foto Bengt H

Fredagen 3 maj 2019 träffades 31 medlemmar till lunchträff.

Efter en god lunch och trevlig samvaro vid matborden gick vi in i samlingssalen. Bruno Ödman uppmanade till en stunds tystnad för att hedra vår medlem Sven-Ola Kallbris minne.

Efter en kort annonsering hälsades dagens gäst Ingvar Bodin välkommen.

Han presenterade sig själv och berättade bl a att han vuxit upp i stadsdelen Mariebo. Vid sin pensionering tog hans intresse för lokalhistoria fart och nu har han 1000-tals bilder som han grundar sina föredrag på. Under rubriken ”Bilder och berättelser från gamla Jönköping” visade han ca 50 bilder och kommentarer till dessa. Han började sin ”vandring” vid Munksjöns stränder där sjöfartstaden Jönköping hade över 1300 meter kajplatser. Stora Hotellet som invigdes 7 januari 1860, hade sin storhetstid i senare delen av 1800-talet. Soppa i direktionssalen i gamla sparbankshuset, varför? Kungens beslut 1612. Orgeln i Kristine kyrka skottskadad! Folkstorm då fontänen i Rådhusparken invigdes, varför? Med mera, med mera. Stort tack till en mycket engagerad föredragshållare.


Text och bild Bengt H.

Fredagen 6 september 2019 träffades 42 medlemmar till lunchträff.

Efter en god lunch och snack om sommarens olika upplevelser gick vi in i samlingssalen. Undertecknad hälsade välkommen och utlyste en tyst minut med anledning av vår medlem Gudrun Lords bortgång. Därefter följde hälsningar bl a från vår ordförande Bruno Ödman som genomgått en operation på regions sjukhuset i Linköping och nu vårdas på Ryhovs sjukhus. Vi blev genom Stig Rickemark påmind om att besöka de medlemmar som inte längre har möjlighet att komma till våra olika sammankomster.

Dagens gäst Janne Göthberg tog sedan över. Han berättade under rubriken ”Sjöfarten på Vättern under 100 år”. Janne visade bilder på många av de lastfartyg som seglat i Vätterns vatten. Flera gånger återkom han till hamnarna vid Vätterns västra strand. Janne började 16 år gammal som kockjungman på sin fars båtar. Last i form av sand från Baskarp fraktades till Jönköping och vidare till Huskvarna AB, Norrahammars Bruk och JMW. Massaved till Munksjö AB och papper/pappersmassa från Munksjö AB. Mycket intressant föredrag med bilder från gången tid. Stort tack.


Text och bild Bengt H

Lunchträff 4 oktober 2019
I dag var ämnet ett sådant som många tvekar inför. Det handlade om vår död. Ska det vara kyrklig begravning eller borgerlig, jordbegravning eller kremering. Ska det vara urnsättning eller ska askan spridas på annat sätt? Det är frågor som vi kanske inte har pratat om med våra anhöriga och när livet väl tar slut så står de där rådvilla.
Fredrik Arenhall från Fonus i Huskvarna vill att vi underlättar för våra närmaste genom att skriva in i ”Vita arkivet” hur vi vill ha vår begravning. Vi kan skriva i en särskild bok eller direkt på nätet. Tankarna kring detta varvade han med stämningsfull sång till ackompanjemang på gitarr.

Vi behöver också tänka på att vi har rätt avtal om något händer. Maja Mulaomerovic från Familjens Jurist utgick från ett gift par med två barn. Det låter enkelt och bord inte ge några problem. Men om bara mannen står för lagfarten på huset och han blir dement så kan hustrun inte sälja eller belåna den utan överförmyndarens samtycke.
Det är också viktigt att skriva ett testamente. Kanske vill man att arvet ska vara arvtagarens enskilda egendom. Maja tog också upp värdet att skriva en framtidsfullmakt. Det är ett personligt alternativ till god man eller förvaltare. Den är viktig om till exempel bostaden behöver säljas och ägaren inte är kapabel att fatta beslut.

Än en gång en intressant fredagseftermiddag på Lindgården.


Text och foto: Ingrid Grubbström

2020

Fredagen den 7 februari träffades vi till 2020 års första lunchträff.

 SEXTIOEN (rekord enligt säker källa) hade hörsammat kallelsen och känt behov av att träffas och höra/se dokumentärfilmen om Alf Henriksson.

Många av oss kom tidigt dels för att äta lunch men framförallt för att "prata" och umgås. Underhållningsdelen av lunchträffen började med att jag presenterade Alfa Ljungquist-Rolfsten som fyllde 103 år 11 januari i år. Alfa var min ungdomsledare i Frälsningsarmén under åren 1956-ca 1960. Vi har/har haft kontakt under alla år. Alfa tog tillfället att berätta ett fängslande minne från ungdomsledartiden. Jag förstärkte detta med betydelsen av alla ungdomsledare i föreningslivet. Därefter tog Anchi vid och presenterade föreningens nya hemsida. Föreningen framför ett stort tack till henne för allt arbete hon gjort för att få en bra hemsida.

Christer Möller hälsades därefter välkommen som dagens gäst. Han har sammanställt dokumentärfilmen om Alf Henriksson. Alf Henriksson föddes i Huskvarna 9 juli 1905 och avled i Stockholm 9 maj 1995. Begravd på Huskvarna kyrkogård. Alf Henriksson har skrivit många böcker, verser m.m. men var också anställd på Dagens Nyheter i Stockholm. Han skrev bl a ca

20 000 dagsverser vilket gör en vers/dag i ca 55 år. Vid vårt lunchmöte fanns även förste ordföranden i Alf Henrikssons sällskapet Stig Jonsson på plats. Stort tack till Christer Möller för en fantastisk dokumentärfilm.


Text Bengt H, bilder Lena Clarin och Bengt H.

Fredagen den 6 mars 2020, träffades 59 medlemmar till lunchträff.

Efter en god lunch med mycket prat intog vi våra platser i konferenslokalen. Arne Erlandsson med sin ”kompis” kameran var på plats. Arne började tidigt att intressera sig för foto.

Vid ett bord i bakre delen av konferenslokalen fanns flera av hans gamla kameror på plats tillsammans med foto-utställning på skärmar. Arne tog oss med på en bildspelsresa som omfattade hans födelseort Askeryd via folkhögskolan i Mullsjö, lantbruksskola och polisskolan. Hans intresse för foto har medfört ett antal fotokurser och tävlingar. Han blev utsedd av kriminalkommissarie Anders Gundemark till att dokumentera Jönköpings 700 års jubileum.

Arne använde 17 rullar x 10 svartvitfilm och 10 rullar x 36 färgfilm. Övrigt han har dokumenterat är polispersonal under 1960, -70 och -80-talet. En av bilderna på vår hemsida visar en grön SAAB 96 i vänstertrafik. Vänsterstyrd som passade lantbrevbäraren. Stort tack Arne för din dokumentation som vi borde arkivera på ett omsorgsfullt sätt.

Slutligen överlämnade ordföranden Bruno Ödman blommor och en överraskning till Anchi Hultqvist för allt arbete hon lagt ner för att skapa en ny hemsida.


Text Bengt H, bilder Lena Clarin och Bengt H.

DSC_0002 Bengt Hultkvist Alfta 103 år
DSC00462
DSC00473
DSC_0016
DSC00485
DSC00466
DSC00486
DSC00495
DSC_0026
3 x Lindgården 6 mar 2020
DSC00690
DSC00691 a
DSC00692
DSC00693 a
DSC00694 a
DSC00684
DSC00686
DSC00699
DSC00703 a
DSC00704 a
8 Arne Erlandsson Bengt Hultkvist Lindgården 6 mar 2020