Det har kommit till vår kännedom att Nils-Erik (Nisse) Eriksson hastigt avlidit den 14 november. Han var född den 1 december 1945.


Ännu en medlem har lämnat oss. I hemmet i familjens närvaro, avled Jan Arvidsson på morgonen den 5 september. Han var född 9 augusti 1944.

Begravning äger rum i Bråneryds kapell den 30 september kl.13.30


Åter har en medlem lämnat oss denna sommar. Natten till den 29 augusti avled Dan Andersson. Han var född den 17 november 1943.

Begravning äger rum den 20 september kl. 14.30 i Skogskapellet.


Efter en lång tids sjukdom har vår medlem Thomas Åhlén slutat sin stund på jorden.

Han var född den 15 december 1943 och avled den 20 augusti 2022.

Begravning sker i Järstorps kyrka den 15/9 kl.12.30.


Vår medlem Carl-Gustav Hermansson har avlidit efter en tids sjukdom. Han var född den 18 september 1935 och avled tisdagen den 28 juni 2022.

Begravningen ägde rum den 29 juli kl. 13.00 i Svenarums kyrka

 

Det har kommit till vår kännedom att Göran Häll hastigt avled den 7 juni, i en ålder av

75 år. Begravningen ägde rum fredagen den 8 juli kl. 14.30 i Slottskapellet, Jönköping

 

Den 21 februari avled vår medlem Marita Strinnefors i en ålder av 79 år.

Begravningen ägde rum den 16 mars 2022 kl. 10.30 i Östra Kapellet, Jönköping

2022