2021   

2021-01-13


Här kommer, dessvärre, nya sorgebesked.

Bengt Hertz avled den 22 december 2020 i en ålder av 84 år.

Han var en erfaren och uppskattad kriminalpolis under sitt yrkesliv. Jag kommer ihåg att han var intresserad av att spela bordtennis i yngre dagar och han deltog som pensionär i boulespelet. Tyvärr drabbades han av sjukdom under stor del av sin pensionstid. Nu går våra tankar till makan Birgit och barnen !

Ebbe Ostermark avled den 30 december 2020 i en ålder av 91 år.
Han var en färgstark och omtyckt kollega. I sin aktiva del av livet var han en duktig brottare och orienterare. Han deltog under många år i vandringar, boulespelet och föreningens  verksamhet i övrigt.
Våra tankar går till barnen.
Vid pennan/Bruno

-----------------------------------

2021-01-24

Jag har i dag meddelat valberedningens sammankallande, Erling Kyhlberg, att jag inte står till förfogande för omval till ordförandeposten i föreningen vid kommande årsmöte.


Detta beror helt på att hälsoläget omöjliggör detta. Levercancern som jag opererades för i augusti 2019 har nu spridit sig till flera ställen i kroppen och den bedöms inte gå att reparera utan har i stället gjort att jag skrivits in i palliativ vård ( går ej att bota ).


Låt oss hoppas att jag kan ”lämna över” ordförandeuppdraget vid kommande årsmöte, när det nu kan anordnas. Fram tills dess kämpar vi på så gott det går.


Mvh Bruno

-----------------------------------

2021-04-14

Denna fantastiskt vackra vårdag måste jag dessvärre konstatera att ytterligare tre medlemmar har lämnat oss.
Först avled Gunborg Gundemark  den 25/2 i en ålder av 96 år. Hon var, när hon avled,  vår äldsta medlem och hade nyss sålt radhuset på Ekhagen. Våra tankar går till sonen Ulf med familj

Därefter avled  Sven Eckerström den 11/3 i en ålder av 79 år. Efter polisskolan i Stockholm 1963 blev han som alla, ordningspolis några år, varefter han blev trafikpolis med all specialutbildning, bl a mc-utbildning. Sven var en mycket omtyckt arbetskamrat. Våra tankar går till makan Birgit och barnen.

Sedan avled  Else Bergenholtz den 16/3 i en ålder av 85 år.
Else deltog i vår verksamhet främst vid månadsträffarna och vid årsmötena tillsammans med maken Bengt.

Jag vill också passa på att för egen del få tacka för all vänlighet som kommit mig till del under sjukdomsperioden i form av besök, blommor och många telefonsamtal. Detta värmer och piggar upp må ni tro ! Nu går vi förhoppningsvis in i en varmare period när man kan komma ut i friska luften lite mera.


Vid pennan/ Bruno

-----------------------------------

ORDFÖRANDE HAR ORDET