2022

ORDFÖRANDE HAR ORDET

2022-09-11

   Minnesord

Jan Arvidsson

Jag kom till Jönköping 1986 och började då på stöldroteln där Janne redan arbetade som utredare. Janne hade mest hand om brott som begåtts av ungdomar, vilket han var som klippt och skuren för. Han kunde ta ungdomarna på ett mycket bra sätt och fick dem att prata om sin situation och varför de gjort sina stölder. Han var mycket social och fick ofta bakgrundsinfo till varför saker hänt samt även sidouppgifter om medgärningsmän.


Janne var mycket idrottsintresserad och kunde det mesta om våra lokala fotbollslag. Vår fysiska träning bedrev vi oftast tillsammans på Öxnehagas milspår. Vi sprang också några Göteborgsvarv, halvmaraton, tillsammans. Målet där var att komma under två timmar. Jag vet att vi vid ett tillfälle hade tiden 1 tim 59 min 40 sek, alltså under två timmar så målet nåddes inom tiden.

Kollega och vän / Uno Fredriksson

--------------------------------

2022-09-03

   Minnesord

Dan Andersson

Natten till den 29 augusti avled Dan Andersson. Åter har en medlem lämnat oss denna sommar, Dan drabbades för en tid sedan av ett återfall i den sjukdom som också tidigare drabbat honom svårt. Denna gång klarade han inte kampen.

Dan var en kämpe. I yngre år bland annat på handbollsplanen och senare i livet också på olika uppdrag inom polisen. Han var länge fackligt engagerad och var under en tid ordförande i Jönköpings Polisförening.


Inom yrket hade han flera roller och som exempel kan nämnas rotelchef, vakthavande befäl och närpolischef. Grunden till att han lyckades så väl som han gjorde var utöver begåvning, energi och fallenhet för polisyrket också att han visade sig beredd att pröva olika uppgifter. Och gjorde det bra. Hans vilja och goda förmåga att samarbeta med andra var en väsentlig faktor. De sista yrkesåren var han knuten till myndighetens ledningsstab och lade stort arbete på att bereda underlag för olika diskussioner och förhandlingar.

Den genuine Jönköpingskillen från Söder lämnar ett tomrum i vår krets. Dan blev 78 år.

/Styrelsen

                                                                                                --------------------------------

2022-09-01

Nu önskar jag alla medlemmar välkomna tillbaka efter sommaruppehållet. Jag tycker att det varit en annorlunda sommar. Regniga, kalla dagar och alldeles för varma i en oregelbunden blandning.  Men nu börjar det kännas höstlikt ute. Sol och hög luft, som gjort för skogsutflykter.

 

Ni har redan sett på hemsidans första sida att vi börjar nu på fredag med våra luncher och den 6 september börjar promenaderna. Håll också utkik efter när boulespelet börjar. Till hösten ansvarar Christer Ekdahl och Kjell Hallberg.

 

Bengt och Göran har planerat höstresan den 21 september. Denna gång blir det till Alingsås och där v fårien guidad med bussen. Ni får reda på mer i samband med lunchen den 2 september och på hemsidan.

 

Intresset för hjärt-lungräddning har inte varit så stort. Samtidigt kan man tycka att det är viktigt att veta vad man ska göra när någon sätter i halsen. Kanske kan det locka till en kortare utbildning. Vi kollar intresset senast på höstresan. Samma gäller för en eventuell mobil- eller pc-utbildning.

 

Många gånger när vi träffas så får jag höra berättelser från polisarbetet. Jag hoppas att ni kan minnas tillsammans och skriva ner detta. Vi kan säkert få låna både lokal och dator på NBV. Sedan får vi fundera på om det ska bli ett litet häfte eller läggas ut på hemsidan.

 

Promenaden den 18 oktober gör vi tillsammans med Lennart Lindberg som guidar oss på Väster. Samling kl. 9.00 på Västra torget. Vi funderar också på en extra träff nu i september på Rudenstams äppleodlingar. Vi kollar intresset nu i samband med lunchen.

 

Under sensommaren har, som vi tidigare meddelat, flera medlemmar gått bort. Vid någon begravning har vårt standar använts. Det har varit i dåligt skick men nu till vår stora glädje så restaureras det av Länsmuseet och det är andra som betalar. Vi kan dock hämta ut det och använda det under tiden.

 

Nu hoppas jag att vi ses på höstens aktiviteter.

Ingrid

                                                                             --------------------------------

2022-08-27

   Minnesord

Thomas Åhlén

Ännu en medlem har lämnat oss. Thomas Åhlén avled den 20 augusti.

Thomas var en mycket kunnig polis både i teoretisk och praktisk mening.  Han visade stor energi i det han företog sig. Han var verksam både inom utrednings-, spanings- och ordningstjänst. De största avtrycken satte han inom ordningstjänsten som först biträdande avdelningschef och senare chef för utrycknings- och närpolisverksamheten i dåvarande Jönköpings polisområde.

Vi minns också en rakryggad yrkesman och arbetsledare med bestämda åsikter om hur jobbet borde utföras, men samtidigt en god lyssnare till vad andra hade att tillföra. I samtal kunde man lätt notera att han var påläst i frågor som togs upp. När sådana samtal lett fram till beslut verkade han för att genomföra det som lagts fast oavsett om detta var hans uppfattning från början eller inte. Ska sägas att besluten ofta var i linje med det han fört fram.

Thomas var under flera år drabbad av sjukdom och hans tillstånd försämrades gradvis.

Thomas blev 78 år gammal.

/Styrelsen

                                                                             -------------------------------- 

2022-07-05

   Minnesord

Carl-Gustav Hermansson

Vår medlem Carl-Gustav Hermansson har avlidit efter en tids sjukdom. Carl-Gustav började sin poliskarriär som fotpatrullerande konstapel. Därefter följde olika ansvarsuppdrag inom polisen, såsom kommissarie och chef för ordningsavdelningen. Hans arbetssätt präglades av att hitta olika lösningar i samverkan.

Hans sista uppdrag inom polisen var planläggning. Carl-Gustav var född den 18 september 1935 och avled tisdagen den 28 juni 2022. Begravningsdag och plats är i nuläge ej känt.


Enligt uppdrag Bengt H  

                                                                            --------------------------------

2022-06-10

   Minnesord

Göran Häll

I tisdags fick vi beskedet att Göran Häll hastigt gått bort. Visserligen har han varit sjuk många år, men bara för

några dagar sedan talade Kai Jaenson med honom.

Göran och Kai gick polisskolan tillsammans och sedan arbetade Göran större delen som trafikpolis i Jönköping.


Redan i slutet av 1990-talet drabbades Göran av en ryggskada som gjorde att han inte kunde arbeta längre.


Kamraterna i föreningen kommer ihåg en arbetskamrat och god vän.

/Ingrid

                                                                            --------------------------------

2022-06-05

Idag har det varit en härlig pingstdag. Sol och värme. Och i morgon firar vi vår nationaldag. I år blir det som en annandag pingst. Våra aktiviteter är slut för den här terminen och nu blir det inget förrän första fredagen i

september då vi äter lunch tillsammans på Lindgården. Sedan startar vi promenaderna den 6 september.

I samband med ett par promenader lägger vi in några speciella guidningar. Det återkommer vi till.

 

Det blev ingen Hjärt-lungutbildning i vår. Det var för få som var intresserade. Nu vet vi att vi kan komma till Räddningstjänsten i höst för en teoretisk genomgång. Vi kommer att ta upp anmälningar i samband med första lunchen.

 

Nu önskar jag er alla en skön sommar

Ingrid

                                                                                              --------------------------------

2022-04-01

Jag känner att det är länge sedan jag skrev ett nyhetsbrev. Det har faktiskt gått drygt 3 månader sedan sist. Vi har haft vårt årsmöte och även denna gång blev det lite annorlunda. Pandemin fanns fortfarande kvar även om restriktionerna slopats. Så därför blev det förhandlingar i den luftiga Parketten i Huskvarna Folkets Park.

Jag blev omvald till ordförande och så fick vi två nya ledamöter i styrelsen, Hans Pettersson och Lasse Johansson. Sigvard Eriksson och Göran Mårtensson avtackades och även revisorn JohnHenric Stegemyr.

 

Nu har vi haft vårt första styrelsemöte efter att vi konstituerat oss. Våra verksamheter är i full gång: promenaderna, boulen och luncherna. Promenaderna håller på till 17 maj, men boulen slutar redan 21 april. Här ska Uno ta reda på om de vill fortsätta längre. Vi diskuterade också om vi ska ha två vandringsgrupper – en som går en kortare promenad på tisdagar och en som går en längre vid annat tillfälle. Kanske kan det locka våra ca 10 nya medlemmar.

 

Bengt och Göran har kommit med ett förslag till resa nu i vår. När den presenterades på lunchen 1 april så fick vi 25 anmälningar. Den 6 maj har vi lunchträff igen och då är det sista dagen för anmälan till resan. Den kostar 400 kr och då ingår förutom resan med buss, entré till Opel-muséet i Axvall, lunch på Skövde golfklubb och besök på Karlsborgs fästning och eftermiddagskaffe.

 

Lars-Ola Lengqvist har flera gånger efterlyst en Hjärt-Lungutbildning. Räddningstjänsten anordnar utbildningar helt gratis för föreningar. På april-lunchen anmälde 6 personer sitt intresse, men vi behöver vara minst 12 för att det ska bli någon utbildning. Anmäl er till mig eller Lasse Johansson senast den 15 april. Utbildningen blir i så fall i slutet av maj.

 

Vi har redan nu börjat planera några aktiviteter för hösten – men inget är helt klart ännu. Läs på hemsidan för där kommer det att finnas information. Vet ni någon, som inte har tillgång till en dator – hjälp till att sprida informationen till den.

Nu önskar jag er alla en fin vår och att vi ses på de olika aktiviteterna.

/ Ingrid

                                                                                                 ----------------------------------