2023

2023-09-04

Minnesord

Ingvar Rydén

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Den 21 augusti 2023 avled Ingvar Rydén. Han var med sina 96 år föreningens äldste medlem. Efter hustrun Birgits bortgång 2021 flyttade han till Göteborg för att vara närmare sina anhöriga.


Av sina 43 år vid polisen i Jönköping var han 19 år som vakthavande befäl vid ordningsavdelningen och det är i den funktionen man minns honom bäst. Det Ingvar gjorde sig känd för var en plikttrogen och noggrann person i sitt yrke och jag tror även utom tjänsten. Han pliktkänsla gjorde att man ibland kunde uppfatta honom som något sen i beslut och åtgärder men det blev ju alltid rätt.

Sin lediga tid ägnade han åt familjen förstås men friluftsliv och föreningsaktiviteter var hans stora intressen och det fick då större utrymme efter pensioneringen.


Som pensionär blev han givetvis medlem i vår förening och valdes in i styrelsen. Där fick han uppgiften att vara sekreterare under ett antal år och det är en fröjd att läsa årsmötesprotokollen från Ingvars tid. Han lämnade inget åt slumpen utan noggrant redogjorde för varje ärende och beslut som togs.


Under 1990-talet pågick diskussioner i föreningen om upprättande av någon historik över Jönköpingspolisen. 1997 fick vi ett stipendium från Folksam och det utgjorde starten på det som sedan skulle bli Jönköpingspolisens historia. Det bildades en arbetsgrupp och i denna ingick verksamt Ingvar. Ingvar lämnade styrelsen 2002 och efterträddes då av Helgi Kallbris som sekreterare. Sitt uppdrag i arbetsgruppen behöll Ingvar tills boken var klar 2006. Samma år fyllde Ingvar 80 år som firades hemma i bostaden

Nu förs Ingvar till Byarums kyrkogård för sista vilan där hans hustru vilar sedan två år tillbaka. Vi lyser frid över minnet av en god föreningskamrat.  


/Johnhenric Stegemyr

--------------------------------

2023-07-26

Minnesord

Lennart Johansson

En av föreningens mer färgstarka medlemmar har lämnat oss. Den 13 juli 2023 avled Lennart Johansson, Huskvarna.

Lennart hade en stark känsla för föreningen och var dess ordförande under fem år. Han avgick vid årsmötet 2001 och blev vid samma tillfälle utsedd till hedersmedlem i föreningen. Vid det tillfället var Lennart sjuk och kunde inte närvara men hans älskade Tora var med och fick representera.


Lennart har varit en stridbar man som kämpat för sina åsikter, dock inte alltid med framgång. Ett exempel är att han har hela tiden ansett att föreningen skall hedra bortgången medlem med en blomma vid begravningen, i stället för inbetalning till något ändamål som anhöriga angett. Nu hoppas jag styrelsen gör honom till viljes denna gång!


I sitt arbete var Lennart under många år, fram till sin pensionering, utredare vid Allmänna utredningsroteln, rotel 2. Han hade där ansvaret för ärenden beträffande flyktingar som vällde in på 80-talet. Flera gånger var han nere vid järnvägsstationen och hämtade grupper som han sen vandrade med till polishuset och in på kaféterian. Han blev hårt engagerad och blev också uppskattad av dem han jobbade med. Lennart var till och med bjuden som gäst vid deras fester. Även i jobbet hade han en egen uppfattning om saker och ting, men var ändå ostridigt lojal mot givna direktiv och beslut.

Nu får Lennart återföras till sin Tora, som han miste år 2020 och vi lyser frid över minnet av en uppskattad medlem.


/Johnhenric Stegemyr             

--------------------------------

2023-04-18 Våren är på gång…..

 

Nu har vi haft första styrelsemötet i den nya styrelsen. Det var mest en genomgång av läget. På tisdagspromenaderna är vi mellan 15 – 25 deltagare varje gång. Boulen är också igång men någon Berättarstugan blev det aldrig. Det kom två personer första gången och båda var från styrelsen så historierna finns kvar, men kanske inte intresset att teckna ner dem.

 

Bengt och Göran har fått planera om Vårresan, eftersom båten vi hoppats få åka med på sjön Sommen, inte var klar för säsongen. Nu blir det en resa i Tranås- och Grännaområdet. Den ser jag fram emot och jag hoppas att det blir många deltagare. Som vi planerar nu så blir det ingen höstresa. På förra resan var det för få deltagare – men visar det sig att det finns intresse så kan vi ändra oss.

 

Jag vill redan nu ”puffa för” vandringen den 9 maj. I höstas guidade Lennart Lindberg oss på Väster och nu tänker han gå över Vinnebroa och guida oss på Öster. Lennart är ju så kunnig så jag är säker på att detta blir en intressant vandring.  

 

Det är roligt att vi har en före detta partiledare i kommunen och på lunchen den 5 maj kommer han till oss, Göran Hägglund. Jag vet inte vad han kommer att tala om, men kanske blir det axplock från hans tid som partiledare för KD. Själv är jag intresserad av hur han kommer att jobba som ordförande i kommittén Långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service. Jag undrar ju också hur han ser på KD idag. Ja, vi får höra vad det blir.

 

Nu hoppas jag att våren blir lite varmare, solen är i alla fall här och att vi ses på våra aktiviteter.        /Ingrid

--------------------------------

Årsmöte den 10 mars på Lindgården.

 

Så var vi tillbaka på Lindgården med vårt årsmöte efter utflykterna till Huskvarna Folkets Park när Covid fortfarande skrämde oss. Jag blev så glad över att vi var så många och flera var helt nya för mig.


Nu var det dags för oss i styrelsen att stå till svars. Hade vi gjort för mycket eller för litet? Nej, det blev inga diskussioner varken om det vi gjort eller om det vi tänker göra under 2023. Revisorerna hade inget att anmärka på och hela styrelsen fick ansvarsfrihet för det gånga året.


Vi påminde om Berättarstugan som startar 22 mars och Vårresan presenterades i stora drag.


Magnus Wennblom, som hunnit jobba tillsammans med fyra ordföranden, lämnade styrelsen. Det gjorde även Gunnar Lindelöw. Nu kommer Lilian Hagebring att ansvara för vårt medlemsregister och fortsättningsvis så skriver Krister Linnell protokoll. Uno Fredriksson, Hans Petersson och Lasse Johansson fortsätter minst ett år till, och jag, Ingrid Grubbström, blev omvald som ordförande ytterligare ett år. Våra trivselgubbar, Bengt Hultqvist och Göran Nilsson fortsätter att hitta på trevligheter för oss.


När förhandlingarna var slut så blev det räksmörgås och därefter kaffe och kaka. Lena Robèrt, en för de flesta helt okänd vissångerska, underhöll oss med visor om livet och om kärleken. Det kom även med lite vår på slutet även om vinterns hittills värsta snöfall kommit natten innan. Oh, så bra hon var!

Nu hoppas jag att vi får ett fint verksamhetsår 2023/ Ingrid

--------------------------------

2022

2022-12-20

I år slaskade Anders så jag hoppades på en kall och vit jul. Men enligt SMHI blir det en jul utan snö här i Götaland.


Den här hösten har gått så fort tycker jag. Och i föreningen har vi kunnat genomföra allt som vi planerat. Höstresan var mycket trevlig och lärorik. Nu vet vi varför det finns så många kaféer i Alingsås och varför man har en ljusfestival. Vi kunde gärna ha varit några fler och nu funderar styrelsen på om vi bara ska ordna en resa och då på våren. Kom gärna med synpunkter.


Tisdagspromenaderna har i höst innehållit två olika studiebesök och en guidad stadsvandring. Jag vill gärna att vi fortsätter med sådana programpunkter på vandringarna. Även utan program så har vandringarna varit välbesökta.


Vi fick äntligen till kursen i hjärt-lungräddning. Själv kunde jag inte vara med, men jag har hört från Lasse Johansson att det var en mycket bra utbildning. Några har också gått en studiecirkel för att bli bättre på att använda sin mobiltelefon. Jag har inte hört några reaktioner om den var bra eller inte. Men jag hoppas att ni fått ut något av den.

Jag har aldrig besökt boule-spelarna vilket beror på att jag har så mycket tävlingsinstinkt i mig och vill kunna spelet på en gång.

Kanske har vi varit färre på våra lunchträffar trots att vi har haft intressanta program. Tror nog att jag mest uppskattade Anders Jonssons berättelse om jobbet som utredare av våldsbrott.

Adventsgudstjänsten besöktes av tio medlemmar. Jag tycker att jullunchen blev trevlig. Det var alltså sista aktiviteten för året.

 

Nu tittar vi fram mot 2023. Det kommer att se ut ungefär som det gångna året. Luncher, promenader, studiebesök, vårresa och så en grupp som skriver ner minnen från polistiden. Vi kommer att ha årsmöte den 10 mars och motioner ska lämnas in till styrelsen senast den 1 februari enligt stadgarna. I mitten av januari kommer vi att med post skicka ut aktivitetsplan och kallelse till årsmötet.

 

Nu önskar jag er alla en God Jul och ett Gott Nytt År och så hoppas jag att vi ses på de olika aktiviteterna.         /Ingrid

--------------------------------

2022-11-20

Minnesord

Nils-Erik Eriksson

Nisse började sin polisbana i Katrineholm och fick sedan tjänst i Jönköping. Han bosatte sig i Mullsjö och blev sedan Mullsjö trogen med sin Rose-Marie.

Jag lärde känna Nisse ordentligt när vi jobbade tillsammans i dåvarande turlag 4, Nisse som hundförare och jag som yttre befäl. Det blev flera pass tillsammans i hundbilen och där började en vänskap som höll sig genom åren.


Han jobbade sedan med stor bravur fackligt under många år och avslutade sin karriär som presstalesman . Han blev populär bland journalisterna med sitt sätt att möta pressen alltid med glimten i ögat. Nisse och jag har fortsatt umgås genom åren utanför jobbet och haft mycket kul tillsammans .

Saknar dej min vän och riktigt goe kompis! /Lasse Johansson 


--------------------------------

2022-09-11

   Minnesord

Jan Arvidsson

Jag kom till Jönköping 1986 och började då på stöldroteln där Janne redan arbetade som utredare. Janne hade mest hand om brott som begåtts av ungdomar, vilket han var som klippt och skuren för. Han kunde ta ungdomarna på ett mycket bra sätt och fick dem att prata om sin situation och varför de gjort sina stölder. Han var mycket social och fick ofta bakgrundsinfo till varför saker hänt samt även sidouppgifter om medgärningsmän.


Janne var mycket idrottsintresserad och kunde det mesta om våra lokala fotbollslag. Vår fysiska träning bedrev vi oftast tillsammans på Öxnehagas milspår. Vi sprang också några Göteborgsvarv, halvmaraton, tillsammans. Målet där var att komma under två timmar. Jag vet att vi vid ett tillfälle hade tiden 1 tim 59 min 40 sek, alltså under två timmar så målet nåddes inom tiden.

Kollega och vän / Uno Fredriksson

--------------------------------

2022-09-03

   Minnesord

Dan Andersson

Natten till den 29 augusti avled Dan Andersson. Åter har en medlem lämnat oss denna sommar, Dan drabbades för en tid sedan av ett återfall i den sjukdom som också tidigare drabbat honom svårt. Denna gång klarade han inte kampen.

Dan var en kämpe. I yngre år bland annat på handbollsplanen och senare i livet också på olika uppdrag inom polisen. Han var länge fackligt engagerad och var under en tid ordförande i Jönköpings Polisförening.


Inom yrket hade han flera roller och som exempel kan nämnas rotelchef, vakthavande befäl och närpolischef. Grunden till att han lyckades så väl som han gjorde var utöver begåvning, energi och fallenhet för polisyrket också att han visade sig beredd att pröva olika uppgifter. Och gjorde det bra. Hans vilja och goda förmåga att samarbeta med andra var en väsentlig faktor. De sista yrkesåren var han knuten till myndighetens ledningsstab och lade stort arbete på att bereda underlag för olika diskussioner och förhandlingar.

Den genuine Jönköpingskillen från Söder lämnar ett tomrum i vår krets. Dan blev 78 år.

/Styrelsen

                                                                                                --------------------------------

2022-09-01

Nu önskar jag alla medlemmar välkomna tillbaka efter sommaruppehållet. Jag tycker att det varit en annorlunda sommar. Regniga, kalla dagar och alldeles för varma i en oregelbunden blandning.  Men nu börjar det kännas höstlikt ute. Sol och hög luft, som gjort för skogsutflykter.

 

Ni har redan sett på hemsidans första sida att vi börjar nu på fredag med våra luncher och den 6 september börjar promenaderna. Håll också utkik efter när boulespelet börjar. Till hösten ansvarar Christer Ekdahl och Kjell Hallberg.

 

Bengt och Göran har planerat höstresan den 21 september. Denna gång blir det till Alingsås och där v fårien guidad med bussen. Ni får reda på mer i samband med lunchen den 2 september och på hemsidan.

 

Intresset för hjärt-lungräddning har inte varit så stort. Samtidigt kan man tycka att det är viktigt att veta vad man ska göra när någon sätter i halsen. Kanske kan det locka till en kortare utbildning. Vi kollar intresset senast på höstresan. Samma gäller för en eventuell mobil- eller pc-utbildning.

 

Många gånger när vi träffas så får jag höra berättelser från polisarbetet. Jag hoppas att ni kan minnas tillsammans och skriva ner detta. Vi kan säkert få låna både lokal och dator på NBV. Sedan får vi fundera på om det ska bli ett litet häfte eller läggas ut på hemsidan.

 

Promenaden den 18 oktober gör vi tillsammans med Lennart Lindberg som guidar oss på Väster. Samling kl. 9.00 på Västra torget. Vi funderar också på en extra träff nu i september på Rudenstams äppleodlingar. Vi kollar intresset nu i samband med lunchen.

 

Under sensommaren har, som vi tidigare meddelat, flera medlemmar gått bort. Vid någon begravning har vårt standar använts. Det har varit i dåligt skick men nu till vår stora glädje så restaureras det av Länsmuseet och det är andra som betalar. Vi kan dock hämta ut det och använda det under tiden.

 

Nu hoppas jag att vi ses på höstens aktiviteter.

Ingrid

                                                                             --------------------------------

2022-08-27

   Minnesord

Thomas Åhlén

Ännu en medlem har lämnat oss. Thomas Åhlén avled den 20 augusti.

Thomas var en mycket kunnig polis både i teoretisk och praktisk mening.  Han visade stor energi i det han företog sig. Han var verksam både inom utrednings-, spanings- och ordningstjänst. De största avtrycken satte han inom ordningstjänsten som först biträdande avdelningschef och senare chef för utrycknings- och närpolisverksamheten i dåvarande Jönköpings polisområde.

Vi minns också en rakryggad yrkesman och arbetsledare med bestämda åsikter om hur jobbet borde utföras, men samtidigt en god lyssnare till vad andra hade att tillföra. I samtal kunde man lätt notera att han var påläst i frågor som togs upp. När sådana samtal lett fram till beslut verkade han för att genomföra det som lagts fast oavsett om detta var hans uppfattning från början eller inte. Ska sägas att besluten ofta var i linje med det han fört fram.

Thomas var under flera år drabbad av sjukdom och hans tillstånd försämrades gradvis.

Thomas blev 78 år gammal.

/Styrelsen

                                                                             -------------------------------- 

2022-07-05

   Minnesord

Carl-Gustav Hermansson

Vår medlem Carl-Gustav Hermansson har avlidit efter en tids sjukdom. Carl-Gustav började sin poliskarriär som fotpatrullerande konstapel. Därefter följde olika ansvarsuppdrag inom polisen, såsom kommissarie och chef för ordningsavdelningen. Hans arbetssätt präglades av att hitta olika lösningar i samverkan.

Hans sista uppdrag inom polisen var planläggning. Carl-Gustav var född den 18 september 1935 och avled tisdagen den 28 juni 2022. Begravningsdag och plats är i nuläge ej känt.


Enligt uppdrag Bengt H  

                                                                            --------------------------------

2022-06-10

   Minnesord

Göran Häll

I tisdags fick vi beskedet att Göran Häll hastigt gått bort. Visserligen har han varit sjuk många år, men bara för

några dagar sedan talade Kai Jaenson med honom.

Göran och Kai gick polisskolan tillsammans och sedan arbetade Göran större delen som trafikpolis i Jönköping.


Redan i slutet av 1990-talet drabbades Göran av en ryggskada som gjorde att han inte kunde arbeta längre.


Kamraterna i föreningen kommer ihåg en arbetskamrat och god vän.

/Ingrid

                                                                            --------------------------------

2022-06-05

Idag har det varit en härlig pingstdag. Sol och värme. Och i morgon firar vi vår nationaldag. I år blir det som en annandag pingst. Våra aktiviteter är slut för den här terminen och nu blir det inget förrän första fredagen i

september då vi äter lunch tillsammans på Lindgården. Sedan startar vi promenaderna den 6 september.

I samband med ett par promenader lägger vi in några speciella guidningar. Det återkommer vi till.

 

Det blev ingen Hjärt-lungutbildning i vår. Det var för få som var intresserade. Nu vet vi att vi kan komma till Räddningstjänsten i höst för en teoretisk genomgång. Vi kommer att ta upp anmälningar i samband med första lunchen.

 

Nu önskar jag er alla en skön sommar

Ingrid

                                                                                              --------------------------------

2022-04-01

Jag känner att det är länge sedan jag skrev ett nyhetsbrev. Det har faktiskt gått drygt 3 månader sedan sist. Vi har haft vårt årsmöte och även denna gång blev det lite annorlunda. Pandemin fanns fortfarande kvar även om restriktionerna slopats. Så därför blev det förhandlingar i den luftiga Parketten i Huskvarna Folkets Park.

Jag blev omvald till ordförande och så fick vi två nya ledamöter i styrelsen, Hans Pettersson och Lasse Johansson. Sigvard Eriksson och Göran Mårtensson avtackades och även revisorn JohnHenric Stegemyr.

 

Nu har vi haft vårt första styrelsemöte efter att vi konstituerat oss. Våra verksamheter är i full gång: promenaderna, boulen och luncherna. Promenaderna håller på till 17 maj, men boulen slutar redan 21 april. Här ska Uno ta reda på om de vill fortsätta längre. Vi diskuterade också om vi ska ha två vandringsgrupper – en som går en kortare promenad på tisdagar och en som går en längre vid annat tillfälle. Kanske kan det locka våra ca 10 nya medlemmar.

 

Bengt och Göran har kommit med ett förslag till resa nu i vår. När den presenterades på lunchen 1 april så fick vi 25 anmälningar. Den 6 maj har vi lunchträff igen och då är det sista dagen för anmälan till resan. Den kostar 400 kr och då ingår förutom resan med buss, entré till Opel-muséet i Axvall, lunch på Skövde golfklubb och besök på Karlsborgs fästning och eftermiddagskaffe.

 

Lars-Ola Lengqvist har flera gånger efterlyst en Hjärt-Lungutbildning. Räddningstjänsten anordnar utbildningar helt gratis för föreningar. På april-lunchen anmälde 6 personer sitt intresse, men vi behöver vara minst 12 för att det ska bli någon utbildning. Anmäl er till mig eller Lasse Johansson senast den 15 april. Utbildningen blir i så fall i slutet av maj.

 

Vi har redan nu börjat planera några aktiviteter för hösten – men inget är helt klart ännu. Läs på hemsidan för där kommer det att finnas information. Vet ni någon, som inte har tillgång till en dator – hjälp till att sprida informationen till den.

Nu önskar jag er alla en fin vår och att vi ses på de olika aktiviteterna.

/ Ingrid

                                                                                                 ----------------------------------